Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

lijkskansen meer heeft, en dat toch in haar hart hunkert naar liefde en genegenheid, met dan daarbij nog den hevigen drang moeder te kunnen zijn, om zich in het volbrengen dier hoogste taak geheel te kunnen offeren. Inderdaad, deze eentonigheid in de keuze van haar onderwerpen bestaat; in bijna alles wat van haar hand is verschenen, treft men het hunkerende eenzame meisje aan, waarin de mooiste en natuurlijkste verlangens onbevredigd zijn gebleven. Maar dezen regelmatigen terugkeer van hetzelfde type, verdragen we zonder mokken, ter wille van de prachtige nuance, welke zij telkens geeft in de diepere ontleding van dit vrouwelijk leed, van deze martelende zielepijn, die tergend langzaam doorknaagt tot de eindelijke overgave, tot de staat van doffe berusting moe-gepijnigd wordt aanvaard. Zij heeft zich in deze lijn een meesterschap eigen gemaakt en de middelen, waarmede zij werkt, zijn ten slotte toch uiterst eenvoudig. Haar taal is gezond; nooit wordt zij, ofschoon het onderwerp in dit opzicht werkelijk hachelijk is, sentimenteel, maar zij heeft een buitengewoon talent om haar menschen te plaatsen onder het juiste stemmingslicht, zoodat men direct voelt wat er in hun gemoed omgaat, zonder dat dit met een omhaal van woorden nog nader moet worden aangeduid. In dit nieuwe boek van Alie Smeding is Fem het meisje, dat, als jonge wees bij haar grootmoeder in het kleine doodsche stadje aan zee gekomen, „zitten blijft"; haar vriendinnen trouwen de een na de ander, maar zij wordt ouder en de jaren komen en gaan emotieloos, zonder dat het groote wonder der liefde zich in haar voltrekt. In het kleine huisje van haar grootmoeder vecht zij tegen haar hunkerend verlangen, daar voedt zij nog haar schamele illusies en daar gaat het laatste vleugje hoop, bedrogen en bedot door den man, op wien zij nog had durven rekenen, voor goed verloren. Zij had alleen maar grootmoeder, niemand anders, en zij hoopte maar, dat zij met grootmoe mocht doodgaan op een en denzelfden dag. En met meesterhand staan er weer geboekstaafd de hevige folteringen van de eenzame, vergeten vrouwen, die onder heftige zielepijnen moeten gedoogen, dat het mooiste en het rijkste in heur

Sluiten