Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEEL OVERZICHT.

maanden niet van de lucht zijn, en dit ook wel niet zullen blijven nu het antecedent eenmaal is gesteld, na 121/2 jarige carrière reeds zulk een jubileum te gaan vieren. De Redactie wijst er op, dat in de meeste gevallen de ondertoon van zulke Jubilea in 't geheel niet zoo vroolijk is, en er heel wat maatschappelijke misère achter zit. De „steeds opdringeriger wordende pogingen van de betreffende commissies om het traditioneele geschenk onder couvert te kunnen bereiken," zooals het hier uitgedrukt wordt, dienen vaak om wat troost te brengen in bedroevende levensomstandigheden, en terecht wordt hier gewezen op „dit steeds triestiger aandoend vertoon van geforceerde levensvreugde en om-te-huilen-.zoo-zielige stralende jubilaressen."

Is het dan geen schande dat zooveel eer besteed is en zooveel goed geld onverantwoordelijk weggegooid is aan een handigen charlatan uit den vreemde met zijn prullige humbug Vredes-tooneelstuk „A"?

Hier komt nog bij, dat de toevloed cadeaux en geldelijke geschenken „in enveloppe" en lauweren en eerbewijzen in den regel volstrekt niet evenredig zijn aan het talent en de prestaties der jubilarissen en jubilaressen. Er komen hier geheel andere factoren bij in het spel. En het is wèl opmerkelijk, dat er den laatsten tijd zooveel acteurs en actrices jubileeren, die in de pijnlijkste omstandigheden, zonder vast engagement moeten leven, terwijl veel, veel minder door de Muze bedoelde kunstbroeders en zusters zich door vaste aanstellingen op ruim salaris een onbezorgd bestaan verzekerd zagen..

Is het bijvoorbeeld niet zonde en schande, dat de 72-jarige mevrouw de Boer-van Rijk op haar ouden dag in een verre van eersterangs omgeving, op een paard moet klimmen in een goedkoop-populaire Indische klucht, waarin zij haar succes moet behalen met zoutelooze aardigheden en meestal vloekende uitroepen als bijvoorbeeld: „Heerejessis, een kurkedil!" (Deze flauwe mop wordt notabene in de reclames en advertenties als aanbeveling gebruikt!) Op 72-jarigen leeftijd, zonder vast emplooi, moet deze allerverdienstelijkste, voortreffelijke tooneelkunstenares, aan wie sommige rollen (denk maar eens aan Kniertje) klassiek zijn geworden, haar ouden dag door zien te komen door voor clownesse te spelen, terwijl zij toch de schoonste en meest ontroerende menschelijke gevoelens op een tot tranen bewogen publiek vermag over te brengen. Ja, het is toch wèl treurig gesteld met onze tooneeltoestanden, als deze groote kunstenaresse zóó haar laatste levensjaren moet slijten, terwijl zeer jonge actrices met geen honderdste df el van haar talent in aisance, en zelfs wel eens weelde kun-

Sluiten