Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUD-CHINEESCHE KUNST.

dringende boven- en ondergelaatsdeelen? Wat moet die muil zonder onderkaak?

Tot ver naar achteren, tot bij de als geëlectriseerde haarpluimen, uitwaaiend als de staart van een galoppeerend ros, steken de slagtanden uit de golflijn van de bovenlip. Blijkbaar is er dus alleen een kop voorgesteld, zonder lichaam. De drie furieuze haartressen zijn dan het hoofdhaar. Zoo beschouwd, is het monster het bovenstuk van een masker, dat in dien vorm als helm op het hoofd van een krijger kan geplaatst worden, tot afschrik van den tegenstander. In het geweld der oogen is de vervaarlijke heroïek van een machtige, stouthartige ziel geconcentreerd.

Daar in de 3de eeuw vóór Christus van een Meester van den wind en een Meester van den regen wordt gesproken, die door Laufer *) in verband wordt gedacht met het T'aot'ieh-masker, dat ook steeds op een meandergrond van donderspiralen wordt gezien, hebben wij in dezen ontzaglijken dreigkop, die een prachtig plastisch kunstwerk op zich zelf is, expressief en machtig van gelaatsbouw, stellig het wezen voor ons, dat als grootoogig masker voorkomt op de sacrale bronzen en jaden in Chou-stijl. Laufer ziet in dien daemonischen veelvraat met zijn slagtandengebit zonder twijfel den alverslindenden stormgod.

Maar méér dan een fantastische daemonskop der mythologie, hetzij geest van donder en wolken, hetzij T'ao-t'ieh, draak, Lei-shên of Meester van wind en regen genaamd, is in dit koene beeldhouwwerk, waarvan de realistisch uitgebeelde oogen met oogbol, iris en pupil geladen zijn met de suggestieve kracht van een lévenden blik, de geniale verbeelding van de dierlijke, menschelijke en natuurlijke krachten, die roeren en woelen in de schepping en in het schepsel, vooral echter en het sterkst in den wonderlijken brouwketel van het kunstenaarsgemoed.

*) „Jade", a study in Chinese archaeology and religion by Berthold Laufer; publication of Field Museum of Natural History, Anthropological series vol. X, Chicago, U. S. A., 1912.

Sluiten