Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'n krach.

STRUWEN (spottend): Daar zou wat moois van terecht gekomen zijn. ... In ieder geval heb jij in de 3 jaar niet te klagen gehad. Henk is 'n beste man voor je geweest.

SUZE: O ja! best! té best menschen die zoo bijzonder best zijn, zijn doorgaans gauw vervelend ook.... laten we daar nu maar niet over beginnen, ik heb je gezegd, dat ik hier niet blijf Weet Henk alles?

STRUWEN: Voorloopig genoeg, hij weet nog niet dat we....

SUZE: En gisteren beweerde je dat je alles met hem had afgemaakt.

STRUWEN: Ik zeg je toch nog niet alles, de gelegenheid was er gisteren niet toe en je voelt toch wel dat je voor zoo iets een geschikt moment moet afwachten.... ik heb nog één kans, loopt die mee, dan. .. . enfin. Maak je niet ongerust, ik zal voor Henk zorgen.... o, ja.... als de bom barst kom ik je niet halen, dat loopt misschien te veel in 't oog, jij maakt je klaar de rest weet je

SUZE (gleichgultig): Allright, als je maar zorgt dat Henk....

STRUWEN: Ook al, ik zal zorgen dat Henk doet wat

ik hem zeg, wat hij móet doen als ik wat van hem

gedaan wil hebben, krijg ik 't gedaan.

SUZE (eerlijk): Jammer genoeg.

STRUWEN (kwaad): Praat geen onzin, stel je alsjeblieft niet aan, ik geloof waarachtig dat jij niet te klagen hebt gehad....

SUZE (ah.): Ik klaag ook niet... ik zeg alleen maar...

LOEF (Loef door middendeur): Meneer Starman, meneer. ...

STRUWEN (springt op, verheugd): 'n Oogenblik Loef.. (tot Suze) Ga jij naar boven, ik mocht je misschien straks nog noodig hebben voor 't geval. ... of nee.... snij maar uit. (lacherig) Ik heb zoon voorgevoel dat de kou van de

lucht is wacht toch maar Henk zal nog wel wat

hebben, (duwt haar deur uit) 'n beetje vlugger alsjeblieft, tijd is vandaag driedubbel geld. (Loopt op deur spreek-

Sluiten