Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'JST KRACH.

meer over Uw huis werd gesproken dan direct noodig en . . goed was.

STRUWEN (adrem): Natuurlijk! dat 't mis was!.... En van wie vertellen ze dat niet in deze dagen? Hoorde U óók niet dat Osseling 't geen dag meer zou maken en Rommeling dan, en v. d. Zweep, en Ovens, en van Tuyl? (herinnert zich plotseling) God-bewaar-me... . dat 's waar ook. (roept door loket achter hem) Vink.... Vink.... roep meneer Loef eens even, (tot Starman) 'n mensch zou zijn dagelijksche besognes waarachtig in deze dagen vergeten, (doet vlug iets met Loef door het loket af, tot Starman). Ziet U eens hier meneer Starman, U kent onze zaak en mij sinds jaren, onze relatie dateert al van de oprichting van Uw firma af, vader zaliger was met Uw vader meer dan intiem in zaken, die hebben ook heel wat met elkaar door gemaakt. ... ik heb ook de up en downs in ons vak meegemaakt, al geef ik eerlijk toe dat in de laatste jaren er al heel weinig „Up" is geweest en ik vrijwel op een wip heb gezeten.

STARMAN: Onder de directie van Uw vader kwam dat dan toch nooit voor!

STRUWEN (windt zich op, verliest zijn kalme „zakentoon"): Natuurlijk niet, U moet niet vergeten, dat de toestanden in vaders tijd geheel anders waren, vader was zelfs voor zijn tijd te weinig ondernemend, dat weet U zoo goed als ik, die heeft menigmaal zijn kans laten loopen omdat.... (lachend) omdat er 'n gokje in zat. Ik geef U direct toe, dat ik in de laatste jaren misschien wel iets had moeten inbinden, maar U, als volleerd vakman, weet hoe dat gaat. Je komt van 't een in 't ander.... 'n klein succesje maakt je dapper.... toen niemand in de combinatie met Murrey iets zag heb ik 't aangedurfd, tegen alle knappe koppen in, en met succes!.... met succes meneer Starman!.... dat de zaak 10 jaar naderhand door de streken van die kerels daar finaal naar de kelder is gegaan, heeft niemand ooit kunnen vermoeden.... dat zult U toch moeten toegeven... En dan mijn zoogenaamd veel wagen.... wie doet dat niet,

Sluiten