Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N KRACH.

STRUWEN (begrijpt dat het verloren spel met Grevelaar is): Natuurlijk. ... je denkt toch niet, dat ik mijn zuster onkundig gelaten heb van wat ons te wachten stond als 't misliep.... Ik heb haar gezegd....

GREVELAAR (begint te begrijpen): Wat?.... (tegen Struwen) Neen, jij niet. (tegen Suze, die van zijn heftigheid schrikt). Jij. . . . hoe weet jij dat ik geweigerd heb het aanbod van Starman aan te nemen, dat kan je niet weten....

SUZE (eerlijk nu): Nee.... dat wist ik niet, maar dat begreep ik uit jelui gesprek, toen Jo zoo tegen je uitviel. . .. ik heb Starman nog bedankt voor zijn hulp.... is 't niet waar Jo. . . . zeg jij dan eens wat... .

STRUWEN (haalt schouders op, onverschillig voor wat er verder gaat gebeuren, zoekt papieren bij elkaar): Laat hem maar....

GREVELAAR (ah.): Dus jij wist dat we weg moésten, als we niet geholpen werden.... dat we hier niet kunnen blijven, dat hij, als 'n gewone straatdief.... Jij wist, al lang.... Jij....

STRUWEN (kwaad): Leuter niet, ik zeg je toch, dat ik Suze... .

GREVELAAR (zijn vertrouwen nu ook in Suze missend): Dan wist jij ook waarom we weg moesten.... waarom we niet kónden blijven.... (voor Suze, pakt haar pols) dan heb jij geweten, dat je broer zich als 'n schooier heeft gedragen, dat hij geknoeid heeft.... dan wist jij dat je broer 'n sluwe dief is en je wist dat ik hem in alles vertrouwde.... je wist dat hij jou naam — de mijne — te grabbel gooide dat hij met mijn geld mijn eer verdobbelde.

SUZE (verward, vreest voor de ontdekking van haar geknoei met Struwen): Wat weet ik van jullie zaken

denk je dat ik... .

GREVELAAR (voelt dat zij liegt): Je liegt. . je liegt..

Jij wist alles jij wist 't zoo goed als hij.... jij wist

alles en je hebt me niet gewaarschuwd voor zijn streken.. je hebt me omgepraat zooals hij, jelui hebben mij allebei belogen, hij met zijn valsche cijfers en verknoeide boeken..

Sluiten