Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPEL.

wist nog precies den greep van zijn warme vingers om haar armen heen en den geur, dien zij opsnoof toen hij zich over haar boog... . Dan drukte zij de vingers tegen haar mond, zij voelde haar oogen wijd worden en heet. ,,0 Jules, kreunde ze, „Jules...." Het was een nieuwe naam, een nieuwe klank. En ze voelde, plotseling, haar hart opstormen van een wilde vreugde... . maar er was een diepe, duistere wanhoop, waarin zij niet kijken durfde.

De maaltijden, wanneer zij samen waren, waren als een maskerspel. Tegenover haar eigen bedwongen gezicht, het zijne, vriendelijk-welwillend, soms levendig in een geanimeerdheid-van-spreken, maar altijd gesloten, ondoorgrondelijk. En toch had zij het duidelijk besef, dat hij, evenals zijzelf deed, speurend spiedde naar het gezicht tegenover zich, als spiedde hij van achter een masker. En zij wapende haar gezicht, sloot het, zooals men een venster sluit met een blind, niets zou hij zien, niets, niets.... Maar soms werd het haar plotseling wel te zwaar, was het haar of die zwijgende rustige kracht daar tegenover haar, haar moeizame, straf- gespannen verslotenheid zou breken, dan welde er iets krampachtig naar haar keel, dan trilde het in haar neergeslagen oogleden, en haar mond. .. . over haar mond had ze het bedwang verloren. ...

En die daar nu haar weerloos gezicht bespiedde, zag hoe het onweerhoudende, onuitgesprokene als een golf zoo plotseling en heftig er over sloeg. Hij zag de blos, die haar wangen ronder en kinderlijker maakte, aangloeien en hij zag het even-trillen van haar lippen. En hij vond haar bekoorlijker dan hij geweten had dat zij zijn kon. De vreemdverwarrende onzekerheid die hem doortrok leek de weerslag van haar bevangenheid; nu klemde plots de stilte, hij moest iets zeggen en greep maar wat het eerst hem in den zin kwam:

,,'t Zal wel de laatste week zijn dat Erna boven ligt. Over 'n dag of wat. ..."

Hij brak af en schold, geërgerd, zich voor onhandig. Waarom nu dit? Het was noodeloos pijnlijk op 't oogeriblik.

Maar tot zijn verwondering antwoordde zij met een

Sluiten