Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM.

dient, zult ge het wel eens verdiend hebben, en anders zult ge het nog wel eens verdienen. Wat geschreven staat, blijft geschreven."

De jongens bedenken er dit op: ze schrijven onder de les onmiddellijk elk eenmaal het strafwerk voor Willem over, en zoo levert hij dit den volgenden dag in op wel twintig verschillende soorten papier met twintig verschillende handen geschreven. De Spartaan schijnt het toch wel te merken; hij lacht fijntjes, maar neemt het strafwerk aan.

Men zegt wel, dat de Spartaan alles merkt, wat je doet, ook al spreekt hij er niet over en al laat hij je je gang gaan.

Alleen Izak heeft het strafwerk van Willem niet mee geschreven. Izak is door de jongens dood verklaard. Ze zeggen nooit iets tegen hem en hij zegt ook niets. Van weerskanten doen ze, of ze er niet zijn. Hij staat ook altijd alleen. Maar Willem heeft toch geen medelijden met hem, want hij vindt Izak een naar en vies ventje.

VIII.

Niettegenstaande Nico ook als tafelgenoot tot de vereeniging „Eensgezindheid" is toegetreden, is het er in het kosthuis voor Willem niet prettiger op geworden. Dit komt door Caspar. De afkeer, die Guus en Willem van de eerste kennismaking af voor hem hebben gevoeld, is gaandeweg toegenomen. Vooral Willem kan den Zwengel niet luchten.

De Zwengel heeft altijd vieze praatjes en vuile moppen. Het is of hij nergens anders aan denkt. De aardigste dingen en mooiste oogenblikken weet hij altijd door een smerige gedachte te bederven. De Zwengel kent geen moois. Laatst stonden ze na 't eten bij hem op de kamer naar de zon te kijken, die prachtig onderging in bloedroode kleuren, maar toen maakte de Zwengel een vergelijking, die Willem deed walgen.

De Zwengel heeft allerlei akelige theorieën, waarmee hij te koop loopt, en die hij juist mooi vindt, omdat ze Willem ergeren. Alles wat je niet voor geld doet, is onzin. Alle menschen leven alleen voor het geld en oefenen alleen een beroep uit om te verdienen. Geloof is onzin. En liefde

Sluiten