Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM.

neemt deel aan den rondedans, zoodat hij zich zelf ook met de maximum-straf van vier cent moet beboeten. John Buil acht dit verzuim, in dienst gepleegd, zoo verregaand, dat hij een ledenvergadering wil bijeenroepen om den Kapitein in zijn ambt te schorsen. Mapi ondersteunt dit en stelt John Buil candidaat voor de revolutionnairen. Caspar slaakt zijn rauwste geluiden. Kortom, het is algemeen pan.

Maar 's avonds zakt Willem diep in den put.

„Je hebt Lize gevraagd, of ze naar 't bal gaat?", zegt de Zwengel, zoo bij zijn neus langs, terwijl hij bij Willem komt hooren, wat ze morgen voor Fransch hebben.

„Hoe kom je daarbij? !", stoot Willem verschrikt uit. De Zwengel antwoordt niet, maar fluit met zijn cynisch gezicht. Met een geheimzinnig glimlachje kijkt hij de Fransche boeken in, om het werk voor morgen te vinden. En almaardoor fluit hij zachtjes voor zich heen; om Willem te tarten.

Ze spreken er niet verder over, maar voor Willem is de aardigheid er af. De Duivel heeft weer alles bedorven. De Duivel weet alles en kan alles.. Het is vervloekt!

Op het bal heeft Willem Lize gezien. Ze zag er verrukkelijk uit, in een licht blauw japonnetje met een lichtblauwe strik in het haar. Ze had een bosje sneeuwklokjes op haar borst gespeld.

Willem durfde haar niet om een dans vragen. Want dan zal hij over het briefje moeten praten. Wat zal hij moeten zeggen en wat zal hij moeten doen, nu ze met elkaar „zijn"? Willem zit aan de toppen van zijn handschoenen te plukken en wordt droefgeestig van de muziek. Hij ziet de paartjes voorbij komen, lachend en pratend, en hij krijgt het land, dat hij hier maar staat te kijken,

„Moet jij niet dansen, Prik?", vraagt hem een jongen uit de vijfde.

Hoe verder het bal vordert, te verdrietiger wordt Willem. Hij heeft een paar maal gedanst met meisjes van de dansles; koppig heeft hij de idiote wipjes en passen meegedaan zonder een woord te zeggen. Ze zullen hem een lammeling vinden, maar dat wil hij nu juist.

Sluiten