Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM.

geschrikt. De post brengt een brief van Ma. Zij schrijft, dat de Kapitein is overgeplaatst en als Willem en Niek na de groote vacantie in de stad terugkomen, zal hij met zijn gezin al vertrokken zijn. Ma heeft een advertentie in de krant geplaatst voor een nieuw kosthuis. Dit vinden ze jammer, want ze hadden 't zoo prettig bij Mapi en den Kapitein. Waar zullen ze nu terecht komen?

Ze weten 't al, voordat ze hun tweede vaste logeerpartij gaan beginnen. Ma heeft een boel brieven op de advertentie gekregen; er was ook een dominee bij, en dit is een kennis van de mevrouw bij wie Em in huis is. Hij woont er vlak tegenover. Dit zal voor Em en de jongens gezellig zijn. Maar ze stellen zich niet veel van dien dominee voor, want het kan toch nooit zoo worden, als het bij Mapi geweest is.

Gelukkig hebben ze geen gelegenheid, zich in het vooruitzicht te verdiepen. Ze gaan met zijn drieën, gelijk in elke vacantie, naar Westhoeve en daarna komt Guus nog een week bij hen op het dorp. Het is jammer, dat zoo'n vacantie zoo verschrikkelijk gauw om is. Acht weken! het lijkt zoo lang, maar in een ommezien is 't weer September. Willem komt nu in de vierde klas.

De dominee is een lange man met een bleek gezicht en een baard. Hij heeft wallen onder de oogen en als hij praat, knort het in zijn keel. Hij lijkt erg vroolijk en schaterlacht luidruchtig, maar de jongens zijn dadelijk toch schuw voor hem. Als ze samen op hun slaapkamer zijn, krijgen ze tranen in hun oogen, omdat de vacantie om is en ze niet meer op Westhoeve of te Lidlum zijn, maar inplaats van thuis bij den vreemden dominee op een nieuwe kamer. Ze wilden, dat ze nog maar bij Mapi waren. Maar Mapi is weg en er wonen andere menschen in het huis. Ook Michiel en John Buil en Caspar zijn bij andere menschen in den kost gekomen; alles is uit elkaar gestoven, en waar zou Daisy gebleven zijn? Het is een triest begin van het nieuwe schooljaar.

Maar Mevrouw van Dominee kookt lekker, bemerken ze den volgenden dag. Ze krijgen dingen, die ze nog nooit

Sluiten