Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GYMNASIUM.

eerste-klas-reizen in rekening gebracht, als hij een tweedeklas-kaartje kocht. Hij is ook te Londen geweest, maar vertelt niet, of hij nog een huis of een straat heeft gezien, die in Dickens' boek voorkomen. Hij vertelt, hoe hij in Londen een armen Hollandschen jongen geholpen heeft door hem voor niets les te geven, hoewel hij zelf elk half uur moest gebruiken en van het geld moest leven, dat hij als jong onderwijzer op zijn dagelijksch brood had bespaard. Willem kan het niet helpen, maar hij mag deze braafheid niet.

Willem kan het niet helpen, maar, als de Biedermann zijn best doet, midden in een verhaal uit Dickens het verschil tusschen „some" en ,,any" uit te leggen, of de aandacht te vestigen op het gebruik van het woord „which" ; als hij de uitspraak van een klank toelicht door zijn mond scheef te trekken, of den vinger op zijn strot te leggen, dwaalt hij met zijn gedachten naar de plek waar de geschiedenis speelt en verdiept zich in het leven van den persoon waarover zij gaat. Als hij tot de werkelijkheid komt, voelt hij het als heiligschennis, dat Dickens' verhaal wordt behandeld, alsof het gewone grammatica is. De Biedermann vraagt, hem na te vertellen, wat hij heeft uitgelegd, en als Willem het niet weet, declameert de Biedermann schamper : „The poet in another clime was born."

Willem kleurt, want hij voelt zich aangetast in iets, dat thuis allen heilig is.

De Biedermann heeft Willem den „poet" gedoopt, omdat Willem een vers heeft gemaakt op den Spartaan. Dit vers heeft hij opgestuurd naar den Nuntius Gymnasiorum en het heeft daarin gedrukt gestaan. Ze hebben 't op de leeraarskamer zeker gelezen, want hij heeft er al eens meer last van gehad. Maar toch schijnen ze er ook schik om te hebben.

Het was een vers in Homerische hexameters, en het bezong den lof van den katerbedwingenden Spartaan, die in „een kraaiennest" in den Stadstuin als grijsaard geboren was uit de maagd Jette, zijn verzorgster en huishoudster. Hij was met den paardenharen hoed op geboren en zijn

Sluiten