Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VILLA MORGENROOD

Roman uit het Artistenleven door

E. G. VAN BOLHUIS

(Vervolg).

De vierde dag aan 't koffiedrinken bracht Gerard goed bericht. Hij ontdekte een woning, niet te duur, netjes en eenvoudig, maar nogal hoog. 't Was in de Tweede Jan Steenstraat en het te huren vertrek bestond in een ruim uitgebouwde arkeneelkamer. Er kon gestookt worden natuurlijk, maar er hoorde bij 't vrij gebruik van de keuken, die een verdieping lager lag, de heele middag vrij, omdat de luitjes om twaalf uur hun warm maal aten. Er stond een ledikant — een groot ouderwetsch, maar er zou er een bij komen ■—• ruimte genoeg. Het leek hem niet slecht, toch besloot hij nog niet, omdat hij eerst het gevoelen van zijn vrouw over een en ander wilde hooren.

Jo gaf zoo aanstonds geen beslissing. Ze prikte de kruim van haar bordje aan de vinger om tijd te winnen. Dan bleef ze een tijd lang voor zich zien.

Sluiten