Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEZETEN HUIS

Hij verzamelt gegevens, om bij voorbaat zijn conclusies te kunnen trekken. De nieuwste methode bij criminaliteit.

INSPECTEUR (neemt aan de tafel plaats, zijn aanteekenboekje voor zich, en wendt zich allereerst tot baron Van Bronckhorst): U is de bewoner van dit huis. Domicilie: kasteel »De Bronckhorst«. Eigenaar: baron Van Bronckhorst. Ik heb al géhoord van de verdachte dingen, die hier den laatsten tijd zijn gepasseerd. Verdenkt u iemand?

GROOTVADER: Niemand.

INSPECTEUR: U gaat nooit uit? Woont u uitsluitend in dezen vleugel van het kasteel? Ziet u veel menschen? U schrijft een boek?

GROOTVADER: Wat heeft dit met het onderzoek te maken?

INSPECTEUR: Alles. Wij verwaarloozen niets bij de politie. Wij werken methodisch. Wij werken modern. Ik zie hier drukproeven op tafel liggen. Ik kan me dus niet vergissen. O zoo! (Terwijl hij verder over de tafel snuffelt:) En wat is dit? (Hij heeft het Latijnsche handschrift opgenomen.)

GROOTVADER: 'n Familie-handschrift.

INSPECTEUR: Daar leg ik beslag op.

NOTARIS: Gaat u niet te ver, inspecteur?

INSPECTEUR: Bemoei u niet met mijn werk, meneer de notaris! Anders zou ik genoodzaakt zijn, tegen ü verdenking op te vatten....

NOTARIS: Maar 't is een Latijnsch handschrift!

INSPECTEUR (met zeker air lezend): Ja. Ik zie 't, — 't is Latijn. Hm! Dan zal ik er géén beslag op leggen. (Tot baron Van Bronckhorst:) Alstublieft, hier zijn uw papieren terug.

BUURMAN: U zou meneer den baron verder met rust kunnen laten.

INSPECTEUR: U moet zich liever niet met mijn on-. derzoek bemoeien. Ik werk volgens een bepaald systeem. Wij reduceeren en deduceeren. — Zou ik meneer den baron mogen verzoeken om een vingerafdruk? Rechter-

Sluiten