Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK VAN HET TOONEEL

wordt gespeeld, is hij stellig een zeer tragische figuur. Voor Moïssi lijkt zij mij als geknipt.

Vermoedelijk is te Parijs het stuk zonder succes gebleven, omdat men daar geen Franschman als lafaard op het tooneel wil zien. Toch is deze «Lache» geen verachtelijke figuur zooals Lenormand hem uitbeeldt. Hij is alleen een jonge man, die het leven en de schoonheid liefheeft, en het begrip vaderland niet voelt, en den dood haat.

Zeer tragisch is de sfeer van het hotel met al de, ten deele ten doode opgeschreven, zieken en hun woeste feesten, waarin zij zich verdooven om de nadering van den dood niet te voelen.

Sluiten