Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRISTAN EN ISEULT

door

Dr. ELI SE VAN DER VEN—TEN BENSEL

»But by that their drink was in their bodies they loved cither other so well that never their love departed for weal neither for woe.«

Malory, Morte Darthur, VIII, 24.

De Tristanlegende is wel het bekoorlijkste en het ontroerendste der verhalen, welke in de vroege middeleeuwen verweven werden met de geschiedenis van koning Arthur en zijn Tafelronde. In tegenstelling met andere histories, die door hun ontwikkeling tot hoofschen ridderroman en hun samensmelting met den Arthurcyclus vele der typeerende elementen, waardoor ze zich aanvankelijk van elkander onderscheidden, verloren, boette de Tristansage weinig van haar individueel karakter in. Reeds dadelijk nam ze in den cyclus een zeer afzonderlijke en op den voorgrond tredende plaats in, niet alleen omdat ze door haar lossen samenhang met de Arthurlegende een op zichzelf staand geheel vormde, maar vooral ook door haar rijkdom aan schoone motieven. Terecht is de Tristanlegende, reeds in den vorm, zooals de middeleeuwers ons dien gaven, genoemd »the first really great story of passionate romantic love in literature«. De lotgevallen der twee geliefden, die door den minnedrank voor eeuwig aan elkander verbonden zijn, hebben velen in de eerste bloeiperiode der romantiek — de vroege middeleeuwen — tot

Sluiten