Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VILLA MORGENROOD

— 't Vorige jaar waren er negen en dertig, daarvoor acht en dertig, nu zullen 't er veertig zijn. Hij houdt de kalender goed bij.

't Was zooals Jenny zei. Welhaast kwam de taart met veertig balletjes en ten overvloede schilderde de bakker er nog vier kruisen bij.

— Een naarling is 't toch, vond Sonja. — Wie doet nu zoo iets?

't Werd tijd aan kleeden te denken, 't Liep middelerwijl tegen tienen, de eerste gasten zouden zich zeker niet lang meer laten wachten. Vlug dan maar. Sonja vond het vervelend niet gereed te zijn. Maar zij, die zich kleeden kon in een minuut, scheen nu niet klaar te kunnen komen. Ze kon niet afwerken, werd telkens weer afgeleid, nu door dit, dan door dat.

De eerste gast kwam — dat was Cato, die sinds haar prettig vertrek niets meer van zich hooren liet. Ze wervelde de trap, wierp een bos bloemen voor zich uit en overdekte Sonja met zoenen. — Sonja.... nog vele jaren, hoor.... nog honderd. Jen, meid, wat zie je er goed uit — en nu werd Jenny heel zusterlijk geknuffeld.

Nu was eerst recht de rust verloren. Cato doorspookte heel het huis, was nu in de keuken, verschikte dan de bloemen — bijna zoo mooi als kunstplanten, vond ze — in de voorkamer, of snoepte van de lekkernijen, die gereed stonden. Onderwijl verhaalde ze van die „naarling" uit Den Bosch, bij wie ze nu werkte, van die „aterling", die de zoon van die „naarling" bleek te zijn, van 't prettige nummer, dat ze afwerkte en van 't succes, dat ze behaalde. Avond aan avond kwamen vast allen voor haar, want Hans Vegter, de excentriek, wat beteekende die eigenlijk? Flauwe aardigheden bracht hij, meer niet en uitsloven deed ie zich nog wel. En die Rodermond met z'n fiets! Zooiets zag de heele wereld al voor Christus' geboorte. Stien Halderiet, dat ging er mee door. Ze waren veel samen.... hartelijke meid. Nu gelukkig nog een paar dagen, dan kon ze die „naarling" vooreerst weer groeten. Een baan, daar in de zaal te moeten zitten. Soms kon 't wel es aardig zijn, er kwamen wel gezel-

1

Sluiten