Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

642

DE EER VAN HET GESLACHT

Eerste Bedrijf

(Flink gemeubelde ruime buiskamer. Op voorgrond links divan met kussens; rechts tafeltje met een paar stoelen. Voorts een groot schrijfbureau, waarop o.m. een telefoon. Tegen achterwand buffet. Tafel in 't midden. Deur in achterwand.

Bij den aanvang van I zit of ligt Toto op den divan, bezig met een kruiswoordraadsel en snoepend. Zij is een moderne »bakvisch«, kort haar, mouwloos kort jurkje, bloote-beenenkousen.

Amalia is met schrijfwerk bezig aan het tafeltje op den voorgrond rechts. Haar uiterlijk, waarvan sluikheid de kenmerkende eigenschap is, weerspiegelt op zeer opzettelijke wijze een verachting van het aardsche.)

Toto (opziend van haar puzzle, oogen halfdicht geknepen, potlood tegen haar neus, hardop peinzend): vier

horizontaal, een woekering van zeven letters.... Een woekering ... idioot! Wat is nou 'n woekering? Mali! Wat is een woekering? (als ze geen antwoord krijgt met geringschattend schouderophalen) O, is 't weer zoo? Twintig duizend

mijlen boven d'aard [snoept) Wacht 's! Schimmel, is

dat niet een woekerplant? [telt op haar vingers) S.c.h.i.m.-

m.e.1 dat 's acht.... en het zijn er zeven.... een

horizontale woekering van zeven letters.... idioot! [snoept)

Amalia: Mag ik je verzoeken iets minder luidruchtig te doen?

Toto [doet op haar beurt of ze niets hoort): Dan maar eerst wat anders. Laat 's zien.... dertien verticaal.... een middel tegen alle menschelijke kwalen.... Nee maar, nou vraag ik je! Of je dat zoomaar even zeggen kunt! Er zijn er zooveel.... [snoept) Uitgaan.... en lekker eten.... en dansen.... en....

Amalia: Toto! Het is onverdragelijk! Je kon toch tenminste wat meer eerbied toonen voor den geestelijken arbeid van een ander, al begrijp je er niets van!

Toto: Blaas je maar niet op! Ik ben zelf met geestelijken arbeid bezig.

Sluiten