Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EER VAN HET GESLACHT

645

een athletisch sportfiguur met te kleinen dommen kop, gelijk ook de proporties waren der voorwereldlijke monsterdieren: verstandlooze krachtkolossen.)

Hendrik Steffelaar (op zijn gewone geaffaireerde manier):.... zoodat ik maar zeggen wil: kiezen of deelen!

Dick: 't Is maar wat je kiezen noemt.

Hendrik: Kiezen of deelen! Of je komt met Milly uit in den grooten ren, en dan zijn al je onkosten van dien dag voor mijn rekening, öf je volgt je eigen eigenwijzen kop en laat je inschrijven voor de motorrace, maar dan trek ik me handen van je af. Je weet 't.

Dick: Maar dat is toch je reinste tirannie, Papa! Wat hebt u toch opeens tegen de motorsport?

Hendrik [zet zich aan het bureau): Niets. Maar op een nationaal feest als dit wil ik dat mijn zoon «standesgemasz» voor den dag komt. Die motorwedstrijd is voor het vulgus. Paardensport is voor de aristocraten, [rommelt in zijn paperassen) Verduiveld, waar is dat ding nou? (vischt het feestprogramma op) O hier, juist!.... (leest) Groote paardenrennen.... Eerste prijs: gouden eeremedaille met diploma en tweehonderd gulden! Tweede prijs: zilveren medaille met nou ja, met tweede en derde prijzen hébben

we niet te maken. En die motorgeschiedenis.... nu ja, de prijzen zijn wat hooger.... vijfhonderd gulden voor den eersten prijs, tweehonderd vijftig de tweede.... Maar dat weegt er niet tegen op. Paardensport blijft voor de aristocraten. En wat rijdt er in die motorrennen mee? Allemaal lapschwanzen!

Dick: Hoe komt u erbij! En bovendien, wat is dat voor 'n argument, in onzen modernen tijd! En tweehonderd of vijfhonderd.... scheelt nogal wat!

Hendrik: Dien modernen tijd kan je van me cadeau krijgen. Die is

Dick: Zonder dien modernen tijd was u niet wat u nu bent.

Hendrik: Zwijg! Het past je niet zooiets te zeggen. Ik blijf er bij: de motorfiets is voor het vulgus, het paard voor de aristocraten. Zoodat ik maar zeggen wil

Sluiten