Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INTERMEZZO

Meende? Vervloekt, wat bracht zulke hersenschimmen in zijn kop? Neen, hij kénde haar. In alles. Absoluut. Er bestond hoegenaamd geen reden tot twijfel, van welken aard ook.

Maar dat je elkaar met de beste bedoelingen voor de mal zat te houden! Want zij ook. Daar kon hij een eed op doen.

Enfin, hoe dan ook, nu was het voorbij en in Holland zou hij de comedie wel voortzetten. Er hoog over opgeven, hoe goed Nettie was, hoe opgewekt en veel sterker. En hoe blij hij was, gegaan te zijn. Er zou nooit een woord over zijn lippen komen, dat hij het alles anders had willen hebben. Alles — van begin tot eind. Ook tegen haar niet. Nettie, die daar zoo tevreden leek, Nettie, die hem gezegd had, dat ze van hem hield. Wat wilde hij nog meer?

Het geratel van den trein maakt hem moe. Hij kan het niet zuiver uitdenken, 't Is deze dagen precies geweest als het naast elkaar rijden van twee treinen, denkt hij. Ja, net zoo. We zijn nooit gelijk geweest. Dan was de een voor, dan de andèr. We hebben voortdurend iets gemist. We zijn alleen maar langs elkaar gegaan. En tenslotte was van inhalen geen sprake meer....

Ja, dat was het. Twee treinen. Twee.... twee....

En het eentonige gedreun: Niet moeten komen.... ik had.... niet.... moeten.... komen.... niet, niet, niet....

Sluiten