Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VILLA MORGENROOD

Roman uit het Artistenleven door

E. G. VAN BOLHUIS

(Slot.)

XXIII

t Was al lang dag, toen Gerard uit z'n zware rust ontwaakte met het gevoel of een booze droom hem beving. Maar aanstonds drong de felle werkelijkheid tot hem door. Hij zwiepte de dekens terug, keek rond. Alleen was hij.... alleen.... Jo was er niet. ... Jo was weg.... onvindbaar.

Hij

zuchtte en groote tranen sprongen hem in de oogen. Waar was ze? Waarom kwam ze niet terug? Was ze dood misschien? De vragen stapelden zich en op geen er van vermocht hij antwoord te geven. Hij kwam niet verder dan öet naakte feit.... Jo was weg, Jo, de vrouw van wie hij zooveel hield, van wie hij altijd gehouden had, ook in die °are tijden.... ja toen ook, al waren ze zoo innig niet meer samen. Z'n herinneringen gingen terug, heel hun leventje

Sluiten