Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET NOORD-LIMBURGSCHE LAND

Zoo brak de voorwinter aan met zijn langere avonden en het overschot van de ouderwetsche »spinningen«. Het gebruik, dat die bijeenkomsten van 't »jongvolk«, de boerenzoons en -dochters en ook de knechts en de meiden, om de beurt op de verschillende boerderijen gehouden werden, waar dan werd verteld van heksen en spoken, en daarna gezongen en gedanst, veranderde dat seizoen geheel en al van het begin af aan.

Door het aandringend praten van Wullem en anderen, dat het toch zoo pleizierig was, hadden de megjes van den nejen Witjesboer zich laten overhalen aan die »spinningen« mee te doen. Maar zooals zij alles anders deden dan anderen, stoorden zij zich ook hierin niet aan de plaatselijke gewoonte. Zij lieten zich niet »aanroepen« *) door de andere meisjes en »riepen« zelf ook niemand »aan« onderweg, omdat zij niet in den grooten troep wilden aankomen op de boerderij, waar dien avond de »spinning« gehouden zou worden, maar zij gingen alleen met Wullem, die haar had afgehaald en later weer thuis bracht. Daardoor mislukte die »spinning« heelemaal. De andere meisjes wilden doen, alsof die van den nejen Witjesboer er niet waren: zij bleven onder elkaar zitten te »smiesperen en te giebele«2), maar die gedwongenheid verhinderde het algemeen pleizier. Er heerschte den heelen avond een spanning van ingehouden kwaadheid en jaloezie. En daags daarna maakten zij er zich druk over, dat Wullem »mit allebei ien den erm gelowepe« had, op stadsche manier, en schreeuwden elkaar met hoog uitklaterend gelach op weg en veld toe:

» Wullem vreejt mit allebei geliek, rechts en links! «

Daarmee waren de praatjes voorgoed los, en allerlei dubbelzinnigheden en pikante toespelingen groeiden spoedig aan tot een verhaal van de buitensporigste voorvallen met betrekking tot Wullem en «allebei de megjes van den nejen Witjesboer«. Zonder schijn of schaduw van eenig bewijs of van eenig betrouwbaar getuigenis bouwde een door hartstocht geprikkelde en door afgunsthaat opgehitste

*) afhalen.

2) fluisteren en onderdrukt lachen.

x . 7

Sluiten