Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PETERKEN

„Zoo, zoo.... een advocaat," zei ze langzaam en elk woord accentueerend. „Is hij al zoo ver..,, een advocaat,,.."

„Dat behoef je nu niet op zoo'n toon te zeggen!" ging de ander door, „God kind — dat is heel natuurlijk! Wat dacht jij dan? Dacht jij dan, dat het voor een man uit te houden is, zoo'n liefdeloos leven dat hem handenvol geld kost? Ik weet dat hij van je houdt, zelfs nu nog, en daarom heb ik hem ervan afgehouden. Maar begrijpen kan ik het volkomen! Altijd tegen een half-idioot kind aan te kijken en van jou geen goed woord...."

„U moest zich schamen...."

„Ja — ja — dat is heel gemakkelijk! Dat kun je heel gemakkelijk zeggen! »U moest zich schamen!« Het getuigt niet van respect, zooiets tegen de moeder van je man te zeggen, maar dat zal ik je in deze omstandigheden maar niet te erg aanrekenen. Jij hebt moderne opvattingen, en ik weet hoe je over mij denkt, en ook, dat het niet veel fraais is. Maar ik zeg je: ik heb dan een andere opvatting van plicht! Plicht is: er steeds op uit zijn om je man gelukkig te maken.... van den morgen tot den avond aan niets anders denken.... jezelf er heelemaal voor wegcijferen...."

Lily dacht aan haar gesprek met Daan in zijn studeerkamer. Daan had woordelijk hetzelfde gezegd.

„Heeft Daan U dat voorgezegd?" vroeg ze koel.

De moeder negeerde haar vraag. „Weet je, Lily," ging ze voort, „jij kent jezelf nog niet. Of liever gezegd: jij tracht je voor jezelf te verbergen! Jouw moederliefde is niet natuurlijk! Zooals jij tegenover je kind staat.... zoo ben je niet in werkelijkheid! Jij maakt je daarmee interessant. ... dat is voor jou een soort wellust.... jij coquelteert met je ongelukkige kind als met een zeldzamen ring.... jij weet dat je liefde voor het kind ontroert...."

Een oogenblik scheen het Lily toe, alsof alles om haar draaide. Die vuile, lage, lasterlijke verwijten aan te hooren. ... dat was.... dat was niet te verdragen! Jarenlang had ze voor 't kind gezwoegd.... gezwoegd...., omdat ze Peterken door de Natuur benadeeld wist en ze hem dit zooveel mogelijk trachtte te vergoeden. Voor 't kind had ze zich opgeofferd.... voor 't kind negligeerde ze zichzelf en

Sluiten