Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK DER LETTEREN

grooter kunnen zijn wanneer het volgroeid was en volmaakt. De zekerheid der belofte welke dit boek inhoudt, moet, dunkt ons, voor iedereen verstaanbaar zijn. Behalve, wellicht, voor hen, die niet begrijpen dat ook dissonanten, die tragische wendingen in den zielezang der menschen, het leven kunnen maken tot een kostbaar iets.

JOHAN KONING.

Wij ontvingen nog ter bespreking o.a. de volgende werken, op enkele waarvan wij nader denken terug te komen:

»De kleine Rudolf« door Aart' van der Leeuw. N.V. Nijgh & van Ditmar's Uitgevers-Mij., Rotterdam, 1930.

Een boek, dat men van begin tot eind leest met een glimlach. Het brengt het verhaal van het leven van »een man onder de maat«, aandoenlijk, fijntjes en vaak met een humor van de edelste soort. Een zeer bijzonder boek. een der beste onder de vele verschijningen van dit najaar,

»Lea« door Carla Simons. N.V. Em. Querido's Uitgevers-Mij., Amsterdam, 1930.

Dit boek, met onbetwistbaar talent geschreven, brengt episoden uit een vrouwenleven, uit het leven van Lea, die door veel moreele ellende uiteindelijk de schoone harmonie van het waarlijk liefhebbend hart leert kennen. Het eerste gedeelte en het laatste gedeelte van het boek gaan ver uit boven de rest.

Wat in dezen roman allereerst opmerkelijk is, dat is de sobere schrijfwijze; deze geeft het boek een klaarheid en tegelijk een ongekunsteldheid, welke verbazen doen. En deze sobere stijl heeft ook tengevolge dat het eigenlijke verhaal van een directheid is, welke haar uitwerking niet mist.

Natuurlijk is »Lea« een liefdeboek. Die liefde in dit boek is rusteloos zoekend al maar dolend, maar intens, warm en hevig. En de oplossing is van een innerlijk-hevige, maar prachtigdiepe harmonie.

»Droomen« door Emmy van Lokhorst. N.V. Em. Querido's Uitgevers-Mij., Amsterdam, 1930.

»Een bundel verhalend proza« is de aanduiding van uitgeverszijde van dit boekje. Het brengt een aantal schetsen en indrukken, waarvan er verscheidene onbeduidend zijn, met slechts een enkele, die het waarachtige talent verraadt, dat de schrijfster in vroeger werk heeft geopenbaard.

»De Zoeker« door J. van Nes-Uilkens. Van Holkema en Warendorf's Uitgevers-Mij., Amsterdam. 1930.

Sluiten