Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK DER LETTEREN

»Wijn«, verzen naar Li Tai-Po door Jan H. Eekhout. W. L. & J. Brusse's Uitgevers-Mij. N.V., Rotterdam, 1930.

«Winterboek 1930-1931«, uitgave van de N.V. Mij. tot Verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam, 1930.

Een zeer fraaie uitgave met vele voortreffelijke bijdragen en een achttal mooie autotypieën.

»De Gouden Distel« door Pol de Mont, met houtsneden van Jan F. Cantré. N.V. G. J. A. Ruys' Uitg evers-Mij , Zeist.

»Peelwerkers« door Antoon Coolen. N.V. Nijgh en van Ditmar's Uitg.-Mij., Rotterdam, 1930.

»De Domineesvrouw van Blankenheim« door Alie van WijheSmeding. Zelfde uitgever.

»Electrische Wonderen«, uit het Engelsch vertaald door Ir. J. A. Pennink. W. J. Thieme & Cie., Zutphen, 1930.

»Jakob« door Jac. van Looy. A. W. Sijthoff's Uitg. Mij. N.V., Leiden.

Sluiten