Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAAP STUURMAN ALS LANDKEAB.

9

hem door Klaas Kok in bruikleen gegeven voor den jenever, deed ze overgaan in de uitgestoken hand van den Stuurman en wipte dan zelf behendig door de luikopening om mede te gaan genieten van den nektar en van de sigaren, die hij, verdeeld over zijn beide zijzakken, nog bij zich had gehouden.

't Begon al donker te worden toen Jaap zijn kous vol geld onder den arm nam, zijn jas dicht knoopte en naar een hoek der kajuit ging om 't koksmaatje, dat al twee uur lang bezig was zijn roes uit te slapen, goedendag te gaan zeggen.

„Nou, jij wilt wel tegen hem zeggen schipper, dat Jaap Stuurman hem 't beste wenscht," zei hij, nadat vele hardhandige pogingen om den zwaar snorkenden jongen tot bewustzijn te brengen, vruchteloos waren gebleken.

„Ja zeker Jaap — kom, dan zal ik je zelf maar even aan wal brengen."

„Mooi," zei Jaap, duwde 't luik open, legde zijn fortuin aan dek en wipte de kajuit uit.

De kapitein volgde hem, bond de boot los en wrikte dra zijn ouden Stuurman uit zijn zeemansbestaan, dat hij achtenvijftig jaar lang met veel liefhebberij gevoerd had.

***

Jaap wou naar zijn zuster gaan, de vrouw van een turfschipper, die in Malsum woonde, ruim drie uur van Delfzijl af.

't Begon al te donkeren toen de kapitein hem aan wal gezet had, daarom zette hij dadelijk koers in de richting die hij hebben moest. Turfschippers op leeftijd gaan meestal vroeg naar kooi en slapen vast. Als hij daarom na negenen in Malsum kwam, was er veel kans dat hij, eer hij binnen gelaten werd, een kwartier bij zijn zwager op de luiken kon gaan kloppen.

Maar als hij zorgde tegen negenen daar te zijn, zou hij hen nog wel op vinden, 't Was October, hun laatste reis naa** 't veen hadden ze natuurlijk al gemaakt en den heelen winter hadden ze vóór zich om 't schip te lossen en weer in goeden staat te brengen voor den eersten tocht in 't voorjaar. Ze hoefden dus niet meer vroeg op te staan, 's morgens, en zouden 't er daarom 's avonds, als 't gezellig was in hun vooronder, bij hun snorrend kacheltje en hun

Sluiten