Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

HET MASKER.

Hij zag haar niet aan doch voelde de klem, die ze aan haar woorden wilde geven meer dan dat hij die hoorde.

Een oogenblik voelde hij zich vreemd te moede.

—■ Mag ik u dan verzoeken van dat recht geen gebruik te maken voor dit maal?

't Is hard voor mijzelf om 't u nog eens te moeten herhalen dat over enkele minuten voor mij het feest eindigt. Nu ben ik vroolijk, jong, gelukkig, zoostraks niet meer, dan ben ik een andere persoonlijkheid, zoodat ik over mijzelf verbaasd zal staan, hoe ik zóó heb kunnen zijn als nu. Daarom is het beter dat u me niet kent in die andere gedaante.

Laat ik voor u blijven de gemaskerde ridder!

Ze trachtte haar ontstemming achter scherts te verbergen.

— Werkelijk, ge spreekt zóó geheimzinnig, zóó in raadselen, als uw rol wel medebrengt. Een roofridder misschien, eenheid uit een roman of de hemel weet wat.... maar laat dan thans uw rol varen, wees zooals ge bent, gewoon.

We zijn in de twintigste eeuw zelfs hier! lachte ze, terwijl koningin Elisabeth en Jacoba van Beieren, vertrouwelijk aan den arm van den stuurschen Alva, haar passeerden.

— Neen, zeide hij, geen comedie maar werkelijkheid, geloof me.

— Ge zijt toch geen ongenoode gast, beangstte zich de Egyptische, terwijl haar oogen, donker schitterend in het dofzwarte masker, het hem nog duidelijker vroegen.

— Maak u niet ongerust, ik ben een vriend van den gastheer en hij weet van mijn plotseling verdwijnen.

— U moest niet op een bal masqué komen, sneed ze zijn zin af. Wat voor genoegen is daar nu aan

— Mij is thans een buitengewoon genoegen ten deel gevallen door met u te mogen dansen, laat dit u genoeg zijn.

Nog maar enkele oogenblikken kan ik mij aan echte vreugde, echt geluk overgeven, zei hij zacht, laat mij deze genieten. Vindt u goed als wij dansen?

— 't Is opwindende muziek, een prettig tempo, zeide ze, haar hand in de zijne leggend en zich omvat wetend door zijn sterken greep om haar zilver omsnoerde taille.

Hij zag neer op de afhangende sphinxenkap met het vorstelijk hoofdsiersel in den vorm vaneen gier, omsluitend het bedekte

Sluiten