Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232

EEN BANKIERSDOCHTER.

V.

Met de zieken kwam Clara weinig in onmiddellijke aanraking.

Soms, op drukke dagen, hielp zij wel eens bij het uitreiken van eten en drinken. En omgekeerd, in rustige tijden, maakte zij wel eens een praatje met sommige patiënten. Dit gold dan vooral degenen die lang in het Huis blijvend, gaandeweg oude kennissen werden.

Daartoe behoorde een bejaarde noord-hollandsche boerin, algemeen Moeder Maartje genoemd. Zij leed aan een ongeneeselijke kwaal, voorzag wel dat zij het huis nooit weer gezond zou verlaten, schikte zich voorbeeldig in haar lot, klaagde nooit, en vulde haar treurige eenzaamheid aan door vriendelijke belangstelling in de omgeving, die nu eenmaal haar deel was.

Het was door haar, dat Clara op zekeren namiddag de grootste voldoening van haar bescheiden arbeid, smaakte.

Na opgeredderden maaltijd zaten twee zusters ter weerszijden op den rand van het bed van het oudje. Clara, die in een aangrenzende kamer, met openstaande deur, zich met naaiwerk kwam neerzetten, ving een levendig gesprek op, en bemerkte spoedig dat het over haar zelve liep.

„Och, ze is niet kwaad. Ze is eigelijk wel goeiig. Maar je bent nooit met 'r op je gemak, omdat ze zoo deftig doet. As je haar zoo mooi rechtop an tafel ziet zitte, dan heb-je 't hart niet om je armen en beene res flink van je „af te steken!"

—■ „Op de keper beschouwd," bracht de ander in 't midden," as we nou verlangen dames te worde, dan hadde we haar maar gewoon alles na te doen"....

—• „Ja, maar dat is zoo lastig. Daar mot je dan aldoor an denke hoe je je vork hoort vast te houën, en al dat soort van dinge "

—■ „In de kleeding is ze erg stemmig...."

— „Heel kalmpies donker, Maar der japonne zitte allegaar netjes. Goeie snit; zeker uit n eerste winkel, nog uit der rijke tijd.... 't Is toch wel zielig, as je in weelde bent opgevoed, en je mot dan in betrekking gaan. Hoorde ik gisteren niet dat ze met uwe over kaas-make praatte?"

— „Ze denkt zeker bij der eige: daar kan ik dan tege de meiden in de keuken es wat wijsheid over verkoope!"....

Sluiten