Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOM, DIE VERKEERD SPRONG.

811

jong meisje een verrukkelijk aanbod gevonden hebben, maar Wies zegt, dat ze er zelfs niet over denkt. Ze is bang, haar muzieklessen kwijt te raken en daarenboven wil ze in geen geval maanden van Karei af." Elizabeth glimlachte.

Dat kon ze zich nu eerlijk gezegd wel begrijpen, haar jongste zusje was sinds eenige dagen verloofd, het engagement was nog niet eens publiek, heel natuurlijk dus, dat ze niet zoo lang van haar aanstaande af wilde.

Ze verzonk weer in gepeins.

Beter was het misschien ook, dat Wies niet ging, ze zag er zoo heel lief uit en wie weet, wat de gevolgen zouden zijn van zoo'n zes maanden met oom Jan op reis. En dat zou toch niet wezen, wat ze allen wilden. Oom Jan moest ongetrouwd blijven, niet één, maar zij allen, moesten later van zijn geld profiteeren.

Haar moeder werd ongeduldig.

„Waarom zeg je niets meer, geef nu eens raad."

Elizabeth haalde hare schouders op.

„Wat voor raad moet ik geven? Ik weet immers net zoo min, wat we doen moeten, als u. Is Wies uit?"

„Ja, met Karei. Had ik mijn toestemming maar niet zoo gauw gegeven tot dat engagement, een ofHcier zonder fortuin en een meisje, dat niets heeft, hoe kan dat nu ooit goed gaan. Als ze niet aan Karei vast zat, had ze nu met Oom kunnen mee gaan, dat was dan meteen een goede afleiding voor haar geweest. Ze ziet er zoo lief uit en heeft zoo iets innemends over zich, wie weet, waar het goed voor geweest was."

Elizabeth lachte luid en zenuwachtig.

„Toe maar, Moeder, dat mankeerde er nog maar aan."

„Het zou heel gelukkig voor Wiesje geweest zijn."

Een beetje kribbig viel Elizabeth uit:

„Zeg toch zulke gekke dingen niet, stel je voor, onze vroolijke Wies en een man van over de zestig. Haal u toch zulke dwaasheden niet in het hoofd."

Haar moeders fletse wangen kleurden zich.

„Een huwelijk als het kind nu doet, is toch ook niet zoo'n geluk. En het ergste is dat, als jullie geen van beiden wilt, Oom natuurlijk een ander meevraagt, misschien wel dat dochtertje van

Sluiten