Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

354

DB HUISBEWAARDERS.

— Nou niet meer, dreinde 't kind.

— Ga jij nog een eindje met Kees, stelde Truitje voor, terwijl ze bij 't raam boven het aanrecht naar buiten keek, waar de donkere, mistige December-dag al aan 't wegschemeren was.

— Ik zou je danken, bromde Jaap, 't is mijn te laat geworden.

— Dan ga je nog eens naar vader, of naar je zuster Lies

— Dank je, bitste Jaap, ik heb er geen zin in.

— Hè toe ja vader, drong kleine Kees, naar grootvader, daar is 't altijd zoo gezellig.

— 't Kind wil zoo graag, vleide Truitje, hopend dat hij gaan zou, want dit vermoeide haar wel 't meeste, 't niet de beide partijen, waartusschen zij leven moest, naar den zin te kunnen maken. Maar nijdig schudde Jaap van neen.

Van binnen klonk nu weer opschrikkend 't electrisch belletje.

— Wat nou weer, zei Jaap, je houdt 't nooit vol, jij met je zwakke gestel...... je ziet al zoo bleek. Zal ik gaan?

Truitje glimlachte. — De dames zouden schrikken, meende Truitje, neen, dat is geen gewoonte.

Jaap liet zich weer vallen op zijn stoel, die hij om het licht vlak voor het aanrecht had geschoven.

— As ik hier zit, kijkt die brutale meid van hier naast me altijd vlak in 't gezicht, dat begeer ik ook niet, bromde hij, zijn stoel achteruit schuivend.

Toen Truitje weer terug kwam van binnen, stak ze haastig de lamp op, zette 't vuur in de groote fornuiskachel wat aan en begon ingespannen met 't eten klaarmaken.

— Als jullie nou voor vandaag eens vooruit aten, opperde ze voorzichtig tegen Jaap.

— En jij dan? mokte hij.

— As er een dineetje is, dan kan ik nooit eten, vóórdat alles goed en wel is afgeloopen, dat weet je wel. Al die vla's en sausjes, bezwaarde ze, as die eerst maar eens goed op tafel zijn; dat geeft me rust. Eerder kan ik er toch geen brok in krijgen.

— Gezellige boel, mokte Jaap.

— He, dat is nou eens net voor één enkel dagje......

— Och, 't is hier altijd vervelend, wierp hij tegen. Ik wou dat we maar terug konden naar ons eigen huisje; daar was 't altijd gezellig.

Sluiten