Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAKT BOUWERS' SCHAT.

379

hij staren op de glans van de metalen stukken die hem wonderen schenen, wonderen van grote geheimzinnigheid. Ging hij dan ter ruste, dan was het met een zekere voldoening, dat hij de macht bezat alle verdriet en eenzaamheid te doen wijken, de macht om alle werk van zich te bannen. En als hij buiten de regen hoorde neer pletteren, relleren aan de ruiten, dan knuffelde hij z'n handen ineen, kroop zaligjes weg onder z'n dekens en gnuifde spottinkjes op Nardus en Nette, op Sibrand en Grada, die fel waren op z'n goeie geldje, en nu zo kwaad, omdat hij z'n eigen baas wilde blijven.

Geen van allen had zich na die Zondag meer bij hem laten zien; ze schenen hem uit de weg te gaan en zelfs de kinderen kwamen niet meer, zoals ze anders nog al plachten te doen.

— En toch, bedacht hij, als ik een kikje geef, een duitje liet rammelen, zouden ze als gekken om me toespringen, alles bedenken om van m'n zalig geldje wat voor zich machtig te worden.

Dan grinnikte hij behaaglik, voldaan over de wondere macht, die hij bezat.

O, hij zou niet bij ze komen! Als ze dat dachten, hadden ze 't mis. Lang duurde 't niet meer of de Eemmers zouden komen Dan zou bij weer gezelligheid hebben, vertrouwde hij.

Maar z'n kistje zou hij zo vaak niet meer kunnen openen, en 't geldje niet betasten.

Als ze merkten, dat hij —

Maar dat moesten ze niet merken, dat mochten ze nooit merken ! Dan zouden ze hem gaan bespieden, zouden ze gaan zoeken naar z'n schat en —

Hij rilde bij het denken aan de mogelikheid, dat vreemde handen z'n geld zouden kunnen nemen.

Die gedachten hielden hem soms lang bezig — 't Was vervelend meer dan vervelend. Zou dan met Stiena alle genot uit z'n huis zijn verdwenen, zou zelfs dat luttele genoegen hem worden ontnomen?

Dan troostte hij zich, dat het zeker zo erg niet zou zijn. Als hij wat oppaste — geen geweld maakte — en 's nachts alleen — alleen 's nachts keek, als zij allang te bedde lagen. Dan zou hij zeker z'n geldje wel ongestoord kunnen zien, en zou nooit iemand vernemen, dat hij geld verstopt hield en waar hij het bewaarde.

Sluiten