Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de sirene.

niet alleen voor mijn dochter, doch ook voor mij zou kunnen wezen. Eeeds de gedachte is onvergefelijk pedant.... maar een vrouw als u wekt soms de stoutste luchtkasteelen.... chateaux en Espagne....

Mevrouw van Zutphen (dadelijk-gevat). O, de rol van ehatelaine is fascineerend (zich herstellend). Wat ziet Mariannetje er weer allerliefst uit vanavond.... Onbegrijpelijk dat ze al drie en twintig wordt, ze heeft zoo iets echt-kinderlijks; of ze nog een bakvisch is.... Ja (ze heft plagend den wijsvinger) dat heeft ze van haar vader; dat jeugdig-uitzien!

Beukenhoven (buigt). Een man kan zich niet beter conserveeren dan door den omgang met een jeugdige verstandige vrouw als U (zij wandelen pratend naar den achtergrond).

Marianne. (heeft na de oude dame eenige officieren begroet, ziet even rond en ontdekt Dolf van Laer pratend met Else Soeters. Onderwijl nadert haar Frank Toeling).

Frank (teleurgesteld-verongelijkt) Marianne, ik had zoo gevraagd, of je mijn bloemen wilde dragen. Ik had het zoo heerlijk gevonden, zoo'n stil geheim van ons beiden op dit drukke feest. En nu.... je zei me ternauwernood goedendag daarstraks. Het lijkt wel, of je om die andere lui evenveel geeft als om mij.... (Plotseling) Van wie is die roos in je haar?

Marianne (gechoqueerd). Wat een tóón Frank.... je lijkt wel

een inquisiteur. Ik dacht dat je mij vertrouwde (ze zucht

moedeloos, ziet onderwijl naar Dolf).

Frank (bedwongen) Ik vertrouw je ook, Marianne — maar waarom droeg je mijn bloemen dan niet?

Marianne (schikt haar ceintuur beter). Lieve jongen — het ging niet, de tint vloekte vreeselijk bij mijn japon. Ik vond het zoo innig jammer, maar het ging heusch niet.

Frank (teleurgesteld.) Ik had zoo mijn best gedaan, dezelfde kleur te krijgen; maar van wie is dan die roos in je haar, Marianne?

Marianne. Tot straf voor je achterdocht vertel ik je dat eens niet. Zeg Frank, met wie praat Else Soeters toch aldoor, ik kan 't hier vandaan niet zien.

Frank (nog op de lippen bijtend). Else Soeters (zoekt haar) o, met Dolf van Laer. Die ken je toch erg goed?

Sluiten