Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRONIEK.

Bij Louis Couperus, door André de Bidder, uitgave van L. J. Veen, met een goed portret van den Meester. v. L.

Thora Rietbergen, Verzen; uitgave van P. N. van Kampen en Zoon te Amsterdam.

Deze verzen maken een sympathieken indruk, van eenvoud en innigheid. Er is geen jacht naar kunsteffecten in, noch overdreven weekheid, noch „bezieling"; maar alles is één, inhoud, vorm, visie. Geluk bv.

Er is zooveel niet noodig voor geluk: Een stille kamer, warm in lampenscbijn, Wat blanke bloemen, rustig klokgetik, Een enkel woord, gezegd in samenzijn.

Hoor, nachtwind gaat nu zachtkens om langs 't huis, Een losse klimoprank tikt tegen 't raam,

De theestoof zingt haar liedje in hoog gesuis

... 'T is dan zoo wellig saam.

Zoo ook Batik, Beigervlucht, Vijver in 't Bosch, De Kersetak en veel andere. Of Thora Bietbergen een „groote" dichteres geworden ware, kan men niet weten, maar bij wie haar gekend hebben, moet zij een lieve, sympathieke herinnering achterlaten, v. L.

Zonnebloem door Fenna de Meyier. Amsterdam, P. N. van Kampen en Zn. 1917.

Dit boek zal voor velen een verrassing zijn. En toch was 't eigenlijk wel te verwachten, dat iemand, die zoo trouwhartig en toegewijd, zoo eerlijk en consciëntieus werkte, als Penna de Meyier, geleidelijk en als 't ware stap voor stap zou bereiken, wat anderen met één gevaarlijken sprong in bezit nemen.

We zagen bij deze schrijfster met vreugde, dat iedere nieuwe roman beter, harmonischer, sterker was, dan de vorige; en met haar „Zonnebloem" geloof ik wel, dat ze zich een plaats onder onze goede schrijfsters heeft verworven.

Het is het verhaal van een levenslustig, warmhartig, intel-

Sluiten