Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAN.

Ik knipte het lieht uit. Alleen ons reislampje brandde.Ik sliepin.

Met wijd geopende oogen lag Paula onbeweeglijk stil en luisterde. Haar pantoffeltjes stonden klaar en haar lange bontmantel hing er bij, ingeval Jan roepen mocht, zooals ze hem gevraagd had indien er wat noodig was. Het sloeg twaalf uur. Er kwamen nog voetstappen langs. Het sloeg één uur, alles werd stil. Het sloeg twee uur. Ze werd slaperig. Het haar, dat ze opgestoken had gelaten hinderde haar. Ze richtte zich op. Kraakte daar geen deur?Duidelijk hoorde ze geschuifel. Ze hield den adem in, het was vlak bij, het ritselde op den grond bij de kamerdeuren langzaam zag ze daar onder te voorschijn komen een stuk papier. Dat moest van of over van Overaert zijn. Ze vloog op.Geruischloos griste ze het blad weg en las:

U zijt zoo lief voor Jan geweest, zorgt TJ ook verder voor hem; ik kan het niet.

van Overaert.

Daar had je 't !

Hij wou zich van kant maken!

Ze schoot in haar schoentjes, deed den mantel aan en draaide het slot om. Goddank, de deur maakte geen leven! Ze dacht er niet over dat hij naar zijn kamer terug gegaan kon zijn. In haar verbeelding zag ze hem, den slapenden wacht voorbij sluipend, de glazen deur ontsluiten van de bijna duistere hall. Ze gleed de trappen af, en daar, nog niet in de groote ruimte, daar schoof langzaam en voorzichtig de donkere gedaante. Ze glipte er even voorbij, keerde zich toen snel om en zag in Overaerts wanhopend gezicht. Ze versperde hem den weg, haar twee armen uitbreidend en gebood zacht „naar boven, daar spreken we samen."

Het flitste door haar heen: „God, als hij maar gehoorzaamt!" Van Overaert maakte een beweging van schrik en toen gleed een wilde uitdrukking over zijn gezicht, alsof hij haar ter zij zou stooten en toch zijn weg gaan.

Voelde hij dat zij vast besloten was, hem dien te versperren ? al moest zij zich aan hem vastklemmen ? al moest ze om hulp roepen ?

Hij keerde zich langzaam om, steeg de trap weer op.

Paula achter hem aan naar zijn kamer.

Ze dacht niet aan haar zonderling toilet, ze dacht niet aan

Sluiten