Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

POËZIE

Is het, wijl naast het maatloos Leven 'k Bewust ben eigen eindigheid? Is 't dat, wat jagend mij laat zwerven, Verlangen nooit in mij doet sterven, Is 't diepe drang naar Eeuwigheid?

II.

'k Zou willen zwerven over blauwe landen, Wijl tot de sterren mijn verlangen reikt; 'k Zal slechts hartstochtelijk immer verlangen Alles wat schoon en onwerkelijk lijkt.

'kWou wel gelooven dat mijn dolend zwerven Eens mij zou voeren naar een eindlijk thuis, Als ik niet vreesde voor de slappe streeling, De weeke weelde van een rustig huis.

Laat mij de paden der ruime winden willen,

Wijl tot de sterren mijn verlangen reikt

Altijd verlangen naar de blauwe landen, Alles wat schoon en onbereikbaar blijkt.

Sluiten