is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ontstaan, streven en einddoel der vrijmetselarij. Met 333 citaten en 9 facs.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 127.

bruxelles!our de la l" les amis philanthropes de

*EXT: VERTALING:

Demande d'annulation ou de ratifica- Verzot w • ,,

tion de la décision prise, en vertu de krSï? ■ nietl9verk laring of belamelle des SSS., appakmant "iel °p9rond loges .-. mixtes ont été admisei A j , z,rs' \ oehoorende tot ge-

travaux le <11 novembre 1910. mengde loges, den 21 November 1910

n . , . Ti TT • ^tonze werkzaamheden zijn toeoelat^n

Geciteerd in Bulletin 4ntima(onnique, avril-mai 1911, p. 31.

Ter zelfde plaatse in het B. A. worden ook noa vermeld-

een voordracht, den 21 November 1910 vermeld- ,

door Br.". Martin, uit Parijs, onder den titel TX,? ? 96 gehouden

een voordracht, den 21 Januari 1911 Tn H» T.'l . m«te international";

gence et l Etoile réunies" dSr Br/ rï "rLa Parfaite l«dli-

dans la magonnerie"; ame' over ..L entrée des femmes

een rapport, den 12 Februari 1911 aan p . /-n

bracht door Br.-. Renard over La création van België uitge-

a Bruxelles"; " Creat,on dune EU*- féministed'adoption

een voordracht, den 17 Maart 1Q11 a r

St. Aldegonde" gehouden door Br• Fnn der,Antfwerpsche „Marnix van des femmes." ör" * F°ns Ch™tiaens over „La Magonnerie

ve!ricTtten'Re^Lni882 wasWta fSJSkto?'te BfUSSel in 1910

niet als lid eener Adoptie-looe maar als nowón aism?s toe9elaten.

selarij (De betrokken loge: Les Libres Pen^nr* O ^armelijke Vrijmetgeschorst). enseurs, O.. van Pecq, werd deswege

STar*""* grar '»,,a

vrijmetselaars-organen maakte van n • t fV^n' en een er v°ornaamste «°on gewag. I„ vo,9„d „ummer ' J,P^S..°P.^.ep'ische°

No. 128.

tSt NE D UNION' aoQt"sePt- 1880, p. 233-234:

VERTALING:

•. . Le campte-rendu nous a amené n,* i • i une lettre de la Resp.-. L • Hiias de " ' k vers'a^e heeft °ns een schrijMemphis, no. 1, légalement constituée n" ufZ°r0d de Eerbw--- Loge dans les VaUées de Mantua Carpetana T" Memphis," no- 1. wet-

sous les auspices du Sérénissime Gr ■ f! 9e^ormd m de dalen van Mantua

• ^rpetana onder het toezicht van het