is toegevoegd aan uw favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk voert tot smart, lijden moet veroorzaken, zal hij — zij het ook uiterst langzaam en dikwijls na tallooze herhalingen gedurende vele levens op aarde voortgezet — ten slotte leeren zijn eigen schijnbaar afgescheiden wil uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met den Goddelijken Wil. Onze fouten en verkeerdheden — en dus ook de als gevolgen daarvan ontstane smarten — vinden dus hun oorzaak in het mistasten bij het zoeken naar dien Wil, die toch weer per slot onze eigen wil zelf eigenlijk is als wij het maar konden erkennen, en bij het pogen om naar dien Wil te handelen. Eerst later, veel later, zullen wij boven alle twijfel verheven de zekerheid verkrijgen dat toch zelfs altijd onze wil steeds ook Zijn Wil is geweest. Langzaam, stap voor stap en door volhardend ingespannen pogen moet nu de mensch, wanneer hij eenmaal tot inzicht en begrijpen gekomen is van wat er van hem wordt verwacht door zijn schepper die hijzelf is, wat zijn eigenlijke taak en plicht in de wereld is, de eene eigenschap na de andere, het eene vermogen na het andere doelbewust in zichzelf doen ontwaken, ontwikkelen en opbouwen. Hierdoor zal hij hooger en