is toegevoegd aan je favorieten.

Het pad van den magiër of de weg tot geluk door handeling

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bezit van een zekere hoeveelheid eigen kracht, en bezield, belevendigd door de ééne gedachte welke hem deed ontstaan. Hier blijkt dus reeds welk een definitief, werkelijk en zelfs werkdadig — voor Magie bruikbaar — iets zulk een gedachte-vorm moet zijn.

Het denken is de meerdere van het voelen en handelen en in ijler-stof-samenstellingen waaruit ons wezen, ons magisch instrument bestaat, werkt het grove-stof-lichaam dus in de laagste of dichtste stofgradatie, in de physieke stof, het emotioneele gedeelte in de veel ijlere — reeds voor het gewone oog onzichtbare — stof der gevoels- of astrale wereld, en het gedachte-lichaam in de nog weer veel ijlere stof van de denkwereld. Het hoogere en ijlere — zijnde dichter bij de Bron, bij den Eene — is altijd de meerdere, de sterkere van de er in grooter dichtheid op volgende. Zoo kan denken het gevoelen en handelen beheerschen en desgewenscht regelen, maar slechts zeer zelden wordt zulks door de menschen welbewust gedaan tengevolge van hun onwetendheid in deze dingen. De lagere gedachten zijn het denken, vermengd met den begeerte-aard; de hoogere gedachten zijn