is toegevoegd aan uw favorieten.

Symbolen en mythen in religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar dit slot van mijn Slotwoord geheel aan „Mercurius" gericht is — trachten op „wetenschappelijke wijze" eene andere parallel tussohen beide te trekken. Ik vrees echter dat Mercurius ook hieraan een „occult geurtje" zal ontdekken, want ik moet Reichenbach's proeven met sensitieven aanhalen, doch aangezien deze proeven door dr. Edwin Babbitt en anderen in Amerika herhaald zijn en de Amerikaanschen sensitieven precies hetzelfde waarnemen als de Duitsche, waarmee Reichenbach experimenteerde, mogen we gerust zeggen, dat ze op wetenschappelijk waargenomen feiten berusten.

De door dr. E. B. herhaalde proef van R. was de volgende: Een ronde schijf van plaatijzer, met een ijzerdraad rondom, werd horizontaal 'Opgehangen aan een haak, in 't midden der schijf en daaronder de noordpool eener magneet. Zoodra de stroom gesloten was, zagen de sensitieven de odylische (van: od.) kleuren, die geheel identisch zijn aan die van 't zonnespectrum, doch die we nu in een cirkel waarnemen.

Het is interessant op te merken, dat vele sensitieven aan den rand rondom korte, gekronkelde radiaties waarnemen, die zeer wel overeenkomst hebben met de protuberanzen zooals die bij eene totale zonsverduistering aan den rand der zon gezien worden.

Rondom en boven de uiteinden eener sterke hoefijzermagneet zien de sensitieven dezelfde opeenvolging van kleuren, doch aan de positieve- of noordpool is het kleurenbeeld anders en grooter dan aan de negatieve zuid-pool. Man en vrouw stellen resp. de noord- en zuidpool daar; bovendien zijn beide polen en de verschillende kleuren in één individu aanwezig. De linker hersenhelft en de rechter zijde des lichaams zijn positief, de rechter hersenhelft en de linker lichaamszijde zijn negatief electrisch. De imensch is een magneet zoowel als onze aarde; de stroomingen tusschen zijn beide polen, van rechts naar links en omgekeerd en de magnetische electrische stroomingen van buiten en naar buiten zijn bij beiden vrijwel dezelfde en zij die oogen hebben voor deze subtiele krachten, kunnen ze zien en ook voelen.

Rondom elk wezen, rondom elk voorwerp zien de sensitieven dit kleurenspel — verschillend naar gelang van karakter van organisatie en van gemoedsgesteldheid des individus. De grovere kleuren — gedragen door grovere ethers — staan soms een meter of meer uit rondom het lichaam, de fijnste kleuren — gedragen door de fijnste ethers kunnen uren ver naar buiten uitstaan; de afstand is evenredig aan de