is toegevoegd aan uw favorieten.

De meest gevaarlijke secte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

and Accepted Scottish Rite welke is afgeleid van de Ridders van St. Andreas (in het Engelsch naast St. Andrew ook vaak St. Andrews genaamd) en door de Schotsche Kruisvaarders uit Palestina medegebracht, later versterkt door de Tempelridders, die aan de vervolgingen van Filips den Schoone, beter Filips den Woesteling, den vijand der Joden, ontsnapten. Deze Ritus wordt ten volle erkend door de Grootloges van Engeland en Schotland. Hij maakt deel uit van de eenzijdige of mannelijke Vrijmetselarij in Groot Brittanje, de Dominions, het Vasteland, in India en in Amerika.

Er wordt geen geheim gemaakt van het feit, dat deze orde uit drie en dertig graden bestaat. Noch is er eenig geheim in het feit, dat eenige van deze graden de Roode Vrijmetselarij worden genoemd; de roode kragen en schootsvellen door Broeders van deze graden gedragen worden door het publiek in Engeland vaak genoeg gezien bij publieke gelegenheden, zooals het leggen van den eersten steen voor een gebouw en dergelijke. De schrijver in de Morning Post dwaalt echter als hij meent, dat alle graden boven den derden „Rood" zouden zijn; hij neemt blijkbaar die kleur als symboliseerende de „Roode Revolutie" en vindt ze voor dat doel zeer geschikt; het zou hem minder gelegen komen ook de andere gebezigde kleuren te erkennen. Termen als „achter den Rooden Voorhang" en „Roode Vrijmetselarij" klinken te goed om ze ter wille van de juistheid alleen te laten varen.

Het verhaal van den strijd in de eerste Internationale gevoerd schijnt mij in het 5de artikel vrij juist beschrevert, de partijen werden aangevoerd door Bakunine van Slavisch ras en Karl Marx den Duitscher. Het socialisme van Karl Marx is in wezen tyranniek en bureaucratisch; het inspireert zich op haat en voedt den „klassestrijd", terwijl het streeft naar een bloedige revolutie —• vaste kenmerken, dat het beinvloed wordt door de Heerschers der schaduw wier geest haat is, wier methoden destructief zijn, wier doel is neer te doen storten, en niet om op te heffen.

Waar Marxistische socialisten gevonden worden, daar