Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE MEI

Hetgeen niet beteekende, dat mij voor 't eerst iets geopenbaard zou worden van de elementaire kundigheden: lezen, schrijven en rekenen, waarop het leven gebaseerd heet te zijn; een vriendelijke gouvernante had mij thuis reeds ingewijd in die drieëenheid, mij bovendien iets geleerd van geschiedenis en aardrijkskunde en eenige Fransche woorden en zinnen in mijn brein gebracht. Echter niet met geweld, noch met knotting van den wilden, natuurlijken levenslust, die stoeide door mijn jonge bloed: de vrouw, wat ouder al, bezat moeder- j lijke tact om haar tijd te kiezen en wist haar j lessen te doortrekken van een lieve natuurlijke vroolijkheid, waar iets in het kind spontaan op antwoordde: zóó werd wezenlijk voor mij het;

onderscheid tusschen spelen en leeren vrijwel uitgewischt en was ik zonder moeite op mijn zevende jaar ver genoeg gevorderd, om in de derde klasse van de lagere school te komen.

In mij sluimerde popelende verwachting van de school! Als eenig kind voorvoelde ik de vreugde van het dagelijks samenzijn met andere kinderen; immers een natuurlijk instinct drijft er ons toe, den omgang te zoeken met onze gelijken. En zoo borg het denkbeeld „school" voor mij een schat van half vermoede mogelijkheden, geheimzinnig heerlijk, als het land van mijn droomen.

80

Sluiten