Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RENAISSANCE IN FRANKRIJK.

607

ten slotte in de hoog-Renaissance als paviljoens opgevat, het bovenste deel der gebouwen.

Het ornament behoort tot de vroegste Renaissance uitingen. Gothische bouwdeelen werden aanvankelijk door Renaissance ornamenten versierd. In het begin droeg het, d aar het door Italiaansche werklieden werd uitgevoerd, een 14e eeuwsch Italiaansch karakter, omdat het rijke vroegFig. 657. Italiaansche ornament het meest in den Franschen geest viel. Zelden alleen plantornament, maar akanthusranken met veel Fig. 658. open fond, figurale medaillons, wapenFig. 670. schilden, symbolen, emblemen en monogrammen van elegante karakteristiek Fransche opvatting, vormen de motieven van de vroege Fransche Renaissance-ornatie, die tot 1530 duurt. Dan wordt het ornament

Fig, 656. St. Pierre te Caën.

Fig. 655. Fransche Renaissance kapiteelen, hout. •

••; steeds grover en zwaarder, en verplaatst Fig. 662 ; zich van het uitwendige der gebouwen j naar het interieur. Eerst volgen de gro• tesken uit de school van Fontainebleau Fig. 671

(verzameling Italiaansche ornamentisten, die hier den toon aangeven). Dan wordt het ornament plant noch dier, en drukt geen bepaald materiaal meer uit, doch lijkt als met klei gekneed, de z.g. style auriculaire. Deze verdwijnt eerst in 1645 voor specifiek klassieke motieven. 5. OVERZICHT DER VROEGFRANSCHE - RENAISSANCE KASTEELEN.

Vooral in het Loire-gebied zijn nu nog talrijke beroemde kasteelen bewaard gebleven, dikwijls van overweldigendepracht en grootheid, vaak ook onvoltooid gebleven ; maar ook vele zijn verwoest tijdens

Sluiten