Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

646

DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND.

waarvan de arcaden op de torens ook de klimlijn van de trappen volgen. Het onregelmatige plan dateert uit uiteenloopende tijden. Beroemd is in het inwendige een fraaie betimmering met zoldering, dateerend uit 1580.

Slot Hartenfels bij Torgau, ge- Fig. 698. bouwd door Konrad Krebs, met mooien vierkanten trappentoren, bordestrap en fraaie relief-erker.

Het Fürstenhof te Wismar 1533—1555, door Gabriel van Aken, met zandsteenen hoofdportaal, Korinthische pilasters en karyatiden om de vensters.

Te Stuttgart het Oude Slot, begonnen 1553 door Alberlin Tretsch. De arkaden op de drie verdiepingen met korte zware zuilen en segmentbogen, hebben canneluren, torens, kapellen, alles inwendig rijk en uitwendig zeer eenvoudig.

Slot Isenburg te Offenbach, voltooid 1572. Vleugel van het Koninklijk Slot te Berlijn, begonnen 1538 door Kaspar Theisz. Slot te Schwerin 1555.

Fig. 703. Het nieuwe lustslot te Stuttgart, gebouwd van 1575—1593 door Georg Beer, verwoest in 1846, is slechts bekend door afbeeldingen. Het was twee verdiepingen hoog, met boven een groote zaal, overdekt door houtgewelven. Het dak eindigde in twee topgevels; rondom liep gelijkstraats een booggaanderij met 4 lage ronde hoektorens. Aan de lange rechthoekszijden waren groote bordestrappen aangebracht.

Fig. 701. Het slot Heiligenberg bij Baden, waarvan de Zuidvleugel uit 1562 dateert. De kapel erbij werd voltooid tegen het einde van de 16e eeuw. En het Oude Slot te Baden, uit 1569. De Plassenburg bij Kulmbach, met fraaien hof, voltooid in 1600. Bij Karlsruhe het Slot Gottesaue, begonnen 1533. Te Bamberg de Residentie uit 1591, met topgevels en erkers.

Fig. 686. 2. Het Slot te Heidelberg werd gedeeltelijk gebouwd op oude fundamenten, afkomstig uit het Romaansche tijdvak. Gedeeltelijk uit de 14e eeuw, is het nog aangelegd om een zeer onregelmatigen hof. Het werd in 1693 door de Franschen verwoest. Het oudste deel in Vroeg-Renaissance stijl is de Friedrichs loggia, door Jacob Heyders voor Friedrich II in 1544 begonnen.

Fig. 702. Als meesterwerk geldt de oudste vleugel, de Otto Heinrichsbau (1556—1563), en dit voornamelijk door de ornamentatie; architectonisch heeft de bouwmeester de Italiaansche Renaissance niet begrepen, en het weinige begrip nog slecht verwerkt. Zoomin als

Fig. 706.

Raadhuis te Gorlitz, trap- en spreekgestoelte, 1534-1537.

Sluiten