Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:: DE RENAISSANCE IN DUITSCHLAND, OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND. |

551

Fig. 711. Zuidzijde van het Raadhuis te Lindau. ; ;

boven in een a jour bewerkte attiek. De erker is gekroond door een breeden topgevel, geflankeerd door twee kleinere boven de gevelballustrade.

Het Raadhuis te Mühlhausen in den Elsas, dateert uit 1552, het oude Raadhuis te Straatsburg uit 1582. Dat te Altenburg (1562—1564) is een fraai voorbeeld van Vroeg-Renaissance. Het Raadhuis te Schweinfurt (1570) is nog gedeeltelijk Gothiek, dat te Tubing'en heeft een beschilderden gevel. Geheel in Hoog-Renaissancestijl is het Raadhuis te Neurenberg (1613 — 1619), 't welk met zijn gevels aan de binnen- Fig. 704. plaatszijde een ernstigen en voornamen indruk wekt. Het Raadhuis te Augsburg (1614—1620), met regelmatig grondplan, zonder hof en met eenvoudige gevel-architectuur is beroemd door de „gouden zaal" die zich over drie verdiepingen uitstrekt. Bouwmeester is Elias Holl. Voorts nog Raadhuizen te Brieg (1552), Brüx (in Bohemen), te Ulm, Wurtzburg, Neisse (1604) en in Noord-Duitschland te Lübeck (1570) te Embden

(1574 1576) door Marten A. van Delft: te Halberstadt, Gothiek met Renaissance voorportaal uit 1663; te Fig. 712.

Görlitz, uit 1534 wat betreft de Renaissance deelen aan het Gothische bouwwerk; te Posen, waarbij de Fig. 706. Italiaansche Gothiek met Renaissance vormen is bekleed, evenals de groote toren; en te D a n t z i g, in welke stad ■ Hans Vredeman de Vries werkt, tengevolge waarvan hier de Renaissance een zuiver Hollandsen karakter draagt. Fig. 711. Nog te noemen zijn het Raadhuis te Lindau, met geschilderden trapgevel; het Kanselarij gebouw te Constanz (1593) en in

Fig. 713. ZWITSERLAND te Luzern het Raadhuis (1601 — 1606), en de hofzijde van het Raadhuis te Basel (1540) en ten slótte het Raadhuis te Zürich.

Sluiten