Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

668

DE RENAISSANCE IN NEDERLAND.

Fig. 736. a. Venster van het Stadhuis te Woerden (1614). b. Van het Stadhuis te Haarlem (1625). c Van een pakhuis aan het Spaarne te Haarlem (1612). d. Van een huis door Hendrik de Keyzer te Amsterdam (1620). e. Tudorboog uit de Jansstraat te Haarlem (± 1600).

vazen en guirlanden als acroteriën en muurvlakverfraaiing.

In bijna alle steden van eenige beteekenis werden raadhuizen gebouwd, voor een groot deel nog bestaand of zelfs nog gebruikt als zoodanig. Verdwenen voor een groot deel zijn de vaak zeer mooie stadspoorten. De uitbreiding van de steden eischte ontmanteling der vestingen, demping der grachten erom heen en afbreking der poorten. Waar ze als bouwkundighistorische monumenten bewaard bleven, staan ze soms midden in de steden. Ook waterpoorten werden gebouwd. Aan kasteelen en kerken was geen behoefte, zoodat slechts weinig op dit gebied werd gepresteerd. Woonhuizen daarentegen verrezen overal en veelvuldig, soms in vakwerkbouw, meestal bak- en natuursteen.

Inwendig werden de huizen gepleisterd, en afgetimmerd met eikenhout. De zoldering, uit planken bestaand, rustte op zware eikenhouten moer- en kinderbinten; de Fig. 732. a. moerbinten rustten dan weer op eiken consoles of kraagsteenen. Een mooi voor- Fig. 732. d. beeld van deuromtimmering bleef bewaard in het raadhuis te Bolsward, van een Fig. 743. schouw in de raadzaal te Kampen. Tot het Renaissance mobilair behooren dan nog fraai gebeeldhouwde eiken kasten, Fig. 735. stoelen en tafels en koperen bollenkronen.

De verfraaiing van de kerkinterieurs bestond in het snijden van koorgestoelten. Heel oud is het koorgestoelte te Dordrecht, door Jan Tetwen tusschen 1538 en 1542 vervaardigd. En de kansel te 's-Hertogenbosch en die te Kampen uit 1620. Zeer zuiver in Italiaansch karakter is het koorhek te Enkhuizen en dat in de St. Vituskerk te Naarden (1531).

Sluiten