Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

716

BAROK EN ROCOCO IN ITALIË.

Fig. 796.

Sta. Maria in Campitelli, te Rome.

(Naar Joseph).

aangebracht, en die boven door twee krachtig gebogen voluten met de middenpartij waren verbonden. Op de verticale richting werd door gekoppelde pilasters nadruk gelegd.

Dan voltooide della Porta den koepel Fig.635,636. van de St. Pieterskerk, die weliswaar door Michel Angelo werd ontworpen, die er een model voor maakte, maar de fijn gebogen lijn van den buitenkoepel, en de binnenschaal, die oorspronkelijk half bolvormig was bedoeld, en door hem hooger werd gemaakt, zijn toch della Porta's vindingen.

Porta's gevel van de Sta Catherina de Funari, te Rome werd in 1563 gebouwd, en hoewel ze reeds sporen van Barok vertoont, is ze in opvatting nog geheel Laat-Renaissance, evenals zijn Pal. Paluzzi in dezelfde plaats, al zijn massa en indeeling van dezen gevel ook reeds zuiver Barok. Verder wordt aan della Porta de Villa A1 d obraldini toegeschreven (beg. 1598), die reeds onder het hoofdstuk Laat-Renaissance werd besproken.

Martino Lunghi de Oudere, uit Milaan, vertegenwoordigt de strengere richting, zooals werd gevolgd in de Laat-Renaissance. Van hem is Pal.

Borghese (1590 beg.) met fraaien zuilenhof, waarvan de arcaden worden gevormd door rondbogen op Toskaansche en Ionische zuilen. De door hem ontworpen gevel van de Chiesa Nuova lijkt op die van 11 Gesü. Verder zijn van hem de S. Atanasio dei Greci, met twee torens in den gevel; de S. Girolamo de Schiavoni, en de S. Maria della Vallicella.

De beide broeders Domenico Fontana (1543-1607) en Giovanni Fontana (1540-1614) werken eveneens in de strengere richting van de Laat-Renaissance. Van Domenico is de Kapel van Sixtus V, de z.g. Capella del Presepio. Ze is begonnen in 1584 aan de S. Maria Maggiore; de kleine centraalbouw kreeg den vorm van een Grieksch kruis met korte armen en twee vierkante kapelen in de hoeken naar de kerk. Het Lateraan-Paleis, beg. 1586, lijkt eenigszins op Pal. Farnese. Behalve de lantaarn van den St. Pieterskerkkoepel is de Sta. Trinita de' Monti (1570), met twee geveltorens, van Domenico. Fig. 636. Dat hij zeer ontwikkeld was op technisch gebied heeft hij bewezen bij de oprichting van eenige obelisken te Rome, o.a. die voor de St. Pieterskerk; hierover schreef hij zelfs een boek. De in 1586 begonnen, 1636 voltooide Loggia voor den dwarsbeuk van de S. Giovanni in Laterano, is twee verdiepingen hoog, klassisistisch van opvatting, met Toskaansche en Korinthische halfzuilen. Decoratieve bouwwerken van Fontana zijn de opnieuw in werking gestelde waterleidingen Acqua Paola, en de Fontana di Termini. In 1592

Sluiten