Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROK EN ROCOCO IN DUITSCHL., OOSTENR., ZWITSERL. EN TSJECHO-SLOWAKYE.

801

In Weenen is ook nog van belang het door Johann Lucas von Hildebrandt (1666— 1745) gebouwde klooster Gottweih.

Innsbrück bezit in de van 1717—1724 gebouwde JaFig. 897.6. kobskerk een meesterwerk van den Tiroler AntonGump (1670—1730) , wiens medewerker de Italiaan Claudius Delevo was. Boven de eerste drie van de vier traveeën der éénbeukige kerk zijn elliptische koepels gebouwd, waarvan de lange as rechthoekig staat op de hoofdas van de kerk; boven het koor verheft zich een ronde koepel. Tusschen de beide torens is de gevel gebogen.

De Mariahulpkerk te \ Graz werd in 1744 door Josef j Hueber gebouwd in zwaren : barokkenstijl Tusschen de twee \ fronttorens is de middenbeuk j bekroond door een tympan. i Heel beroemd is ook de i

Fig. 885. Trappenhuis in het vroegere klooster te Oberzell bij Würzburg, 1744—1785.

stichtskerk St.Florian (1686-1708) te Linz. door Carl Antonio Carlone. Vanaf 1710 werkte Jakob Prandauer aan den bouw; van hem is afkomstig het prachtige poortgebouw.

Het klooster Melk (1702-1736) is het hoofdwerk van Jacob Prandauer (f 1726). Van het langgerekte gebouwencomplex zijn de bibliotheek en de keizerszaal in 't bijzonder te noemen. In het midden ligt de kerk, waarvan het grondplan is gevolgd naar II Gesü. In de hoofdas verlengd, is de kerk door zijkapellen driebeukig opgetrokken; het interieur is overladen rijk.

Van Prandauer zijn nog de stichtskerk te Dürrenstein, en de kloosterkerken te Herzogenburg en St. Pölten. 9. Burgerlijke bouwkunst.

Weenen. Prachtig ligt hier hetslotSchönbrunn, r~|-vormig aangelegd op geaccidenteerd terrein, met terrassen en watervallen ervoor. De plannen van dit bouwwerk, dat

Sluiten