Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

856

BAROK EN ROCOCO IN ENGELAND.

Dan het voornaamste deel van het slot Hamptoncourt (1690-1694), Fig. 956. bak- en natuursteen; Kessington palace; het militaire hospitaal te Chelsea en de bibliotheek van het Trinity College te Cambridge (1679), dat beneden Toskaansch, boven Jonisch is.

Een navolger van Wren is Edward Jarman, die in 1669 de in 1844 verbouwde beurs te Londen bouwt.

Hawksmoor voltooit vele kerken van Wren, en bouwt zelf Easton Neston Castle in Northamptonhire (1713). Een navolger weer van Hawksmoor is John James (+ 1746), die de Georgskerk bouwt te

• r>, nrr u i- l Londen, Hannover Square.

S Fig. 956. Hampton Lourt.

luiui,m'.!iim.i» I Het eerste werk van John Vanbrugh, van huis uit evenmin architect als Wren (en na dezen en Jones de meest gewaardeerde Engelsche bouwmeester), is Howard Castle (1702—1714) te Yorkshire, buitengewoon van afmetingen (202 M. lang). De twee verdiepingen hooge gevel is door Korinthische pilasters van de groote orde en rondboogvensters ingedeeld. Boven het geheel verrijst een hooge koepel. Nog uitgebreider is het in 1715 gebouwde Blenheim Castle, dat 261 bij 180 M. oppervlakte beslaat, en aangelegd is in den geest van Versailles. Voor het hoofdgebouw ligt de eerehof, die aan weerszijden wordt geflankeerd door een vleugel voor de keuken en een voor de stallen. Beide vleugels sluiten ieder weer een hof in. Dit grootsche complex was een gift van het Engelsche volk aan den hertog van Marlbrough voor zijn overwinning bij Höchstadt in Beieren. Vertoont het uiterlijk geen eenheid van stijl en groote vormenkennis, het inwendige vooral laat, wat de schoonheid der detailleering betreft, veel te wenschen over.

Vanbrugh's navolger, Thomas Archer is de architect van de Philipskerk te Birmingham (1710), de Johanneskerk te Westminster (1728) en de Stone leigh Abbey in Warwickshire (1720).

Zeer mooi is de tusschen 1737 en 1749 te Oxford door James Gibbs gebouwde Fig. 953. Radcliffe-bibliotheek, een koepelbouw op 8-zijdigen rustieken onderbouw, waarop de beide bovenliggende verdiepingen, door gekoppelde Korinthische 3/4-zuilen zijn saamgetrokken.

Van Gibbs zijn verder: Milton Castle bij Petersborough; Senate house te Cambridge (1722); de St. Martin in the Field te Londen, welke kerk (1721 — 1726) één geveltoren en een Korinthische porticus heeft; en de kerk St. Mary-le-Strand (1714-1717) éénbeukig, met een fronttoren in den twee verdiepingen hoogen gevel en een halfronden porticus.

Sluiten