Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

914

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK. NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST. ::

Fig. 1025. Nationale Bank te Brussel.

BELGIË.

Na den Barok volgt in België een zeer stille periode op bouwkunstig gebied; eerst na de vrijmaking van Nederland in 1830, onder de regeering van den energieken koning Leopold volgt een opleving en komen vele belangrijke bouwwerken tot stand. Tweeërlei richting wordt gevolgd, de Fransche, met een neiging naar het barokke, en daarna de Vlaamsche. Maar vroeger dan elders gingen de Belgische architecten er toe over, zich van historische bouwvormen te ontdoen en eigen, nieuwe wegen te zoeken. Waarin ze zijn geslaagd, zij 't ook, dat hun nieuwe bouw- en meubelstijl slechts korten tijd heeft stand gehouden. Behalve nieuwe bouwwerken heeft België na 1830 vele restauraties

Fig. 1025.

van Gothische kerken en burgerlijke gebouwen aan te wijzen, de laatsten onder invloed van Violletle-Duc.

Brussel. In 1849 bouwde F. Fr. Suys de Josephskerk, geheel in Renaissancestijl. De een jaar later door Hansotte naar de plannen van Louis van Overstraeten (f 1849) voltooide Mariakerk te Schaerbeek is een fraaie centraalbouw, beneden Romaansch, het hoogere koepeldeel Gothiek.

De Nationale Bank (1864) vertoont een klassicistische architectuur, vermengd met Fransche Barokmotieven. De benedenverdieping is rustiek. De voorspringende hoekpartijen spreken door

Fig. 1026. Nationale Bank te Antwerpen.

Sluiten