Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

926

NEO-ROMAANSCH, NEO-GOTHIEK, NEO-RENAISSANCE, MODERNE BOUWKUNST. ï

Fig. 1045. Parlementshuis te Londen. (Naar foto London Stereoscop. Co. Ltd).

Aston Webb is de architect van South Kensington Museum te Londen. Met Ingresz Bell samen voltooit hij in 1891 het in Vroeg-Engelsche Renaissance opgetrokken baksteenen Gerechtshof te Birmingham.

F. G. Jackson bouwt aan de Universiteiten te Oxford en Cambridge, hierbij terugvallend in de Gothiek. Eveneens te Oxford bouwt F. Hare het Raadhuis. Aan de Raadhuizen te Sheffield en te Batter Sea valt op de terugkeer naar de Palladiaansche richting door E. W. Mountford.

Dan moeten nog genoemd worden de geheel moderne Schilderijen galerij (1900) te White Chapel in Londen, door C. HarrisonTownsend, en het, eveneens in 1900 gebouwde, zeer origineele Horniman Museum. En de Whitefieldsherdenkingskerk te Londen, in hetzelfde jaar, door Rowland Plumbe.

Tenslotte kan voor de ontwikkeling van den modernen landhuisbouw worden verwezen naar de werken van Hermann Müthesius.

DENEMARKEN.

Kopenhagen. De Jezuskerk en de St. Lucaskerk zijn respectievelijk gebouwd door J. V. Dah 1 erup en door Koch. De laatstgenoemde kerk is geheel baksteen, met natuursteenen details. De kerk te Holbak is het wérk van Christiaan Hansen.

Dahlerup en Petersen bouwden samen het Koninklijk Theater (1874 voltooid); de gevel hiervan vertoont een mooie driebogige loggia in de bovenverdieping, terwijl verder rustica en pilasters zijn toegepast. MetMöller samen werkte Dahlerup aan het Rijksmuseum voor Kunst, dat uit baksteen werd opgetrokken. Ook de Ny Carlsberg Glypotheek (1897), een museum ter berging van een particuliere schenking aan den staat, is een zeer geslaagd bouwwerk van Dahlerup. .

Sluiten