is toegevoegd aan uw favorieten.

Leut en luit

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65

3. Wat heb ik jou misdreven, -— Wat heb ik jou misdaan, ja daan, — Omdat ik niet met vrede — Voorbij jouw deur mag gaan! — Met mijnen rijf stok, met mijnen strijkstok, — Met mijnen lapzak, met mijnen knapzak, — Met mijne leeren van diredondeere, — Met mijne leeren leerzen aan.

4. Jij hebt mij niets misdreven, — Jij hebt mij «8» misdaan, ja daan, — Maar moet mij driemaal zoenen — Eer jij van hier moogt gaan. — Jij met jouw rijfstok, jij met jouw strijkstok, — Jij met hjouw lapzak, jij met jouw knapzak. — Jij met jouw leeren van didreondeerê, — Jij met jouw leeren leerzen aan.

Overgenomen uit ,,Coers' liederboek van Groot-Ned."

56. AL BOVEN DOOR HET VENSTERKEN.

Oud Volkslied.